เรื่องหวยน่ารำคาญ


Luck was a big topic of conversation in the Doug Polk vs. Daniel Negreanu Grudge Match.
Through different points of the challenge, both players felt that they were been victim to worse luck.
Today’s article will look at 10 bad beats that went for $108,389.96+. Before you get worked up at the order or contents of this list, keep in mind:

The beats are ranked by size of the pot.
We defined a bad beat as either a big hand vs big hand situation or a big suckout.

Let’s dive in.
Note: The Grudge Match concluded Wednesday with Doug winning a hair over $1.2 million in 25,000 hands. You can read our story about it here. If you’d like a free heads-up lesson from Doug in which he reviews hands from the challenge, sign up here.
Hand #1 – Daniel Wins Flush over Flush for $185,057.06

The worst beat went Daniel’s way in a flush over flush scenario.
Doug opened the Button to $988 with 6♣ 3♣. Daniel 3-bet to $4,443.68 with 7♣ 5♣ and Doug called. The flop came J♣ 8♠ 5♥ and Daniel c-bet $3,200 into $8,884.86. Doug called and the turn came (J♣ 8♠ 5♥) A♣ with $15,284.86 in the middle.
With his flush draw, Daniel double barreled with a bet of $11,465.52 into $15,284.86. Doug called with his weaker flush draw and the river was the disastrous (J♣ 8♠ 5♥ A♣) Q♣ with $38,215.90 in the pot. Daniel fired again, this time for $26,663.80. Facing this bet, Doug chose to jam all-in for $73,420.58, only to be snapped off by Daniel’s higher flush.
The pot resulted in a $185,057.06 win for Daniel.
Hand #2: Daniel Wins Set vs Straight for $155,168.70

Our second hand started with Doug opening the Button to $928 with 7♥ 7♦. Daniel made the call with 6♥ 3♥ and the flop came 5♣ 4♦ 2♠, giving Daniel the nuts and Doug an overpair. Daniel check-called Doug’s bet of $778.47 into $1,853.50.
The turn brought the (5♣ 4♦ 2♠) 7♣ which gave Doug top set and Daniel the nut flush. Daniel continued his slow-play, check-calling Doug’s pot-sized bet of $3,410.44. The river (5♣ 4♦ 2♠ 7♣) J♥ was no help to Doug. Daniel checked once again, and Doug overbet $15,346.98 into $10,231.32. Daniel raised all-in for $95,988.17 and Doug called the remaining $33,602.23.
He was given the bad news as Daniel dragged the $155,168.70 pot.
Note: Learn step-by-step how to become the best player at the table when you join the Upswing Lab training course. Elite pros have been adding new content every week for the past four years, and you get all of it when you join. Learn more now!

Hand #3: Doug Wins Full House over Full House for $150,116.70

Doug raised to $948 with 6♣ 6♦ and Daniel called in the Big Blind with A♠ 3♥. The flop came 6♠ 3♣ 3♦ giving Doug a full house and Daniel trips. Daniel checked, Doug bet $568.05 into $1893.50 and Daniel called. 
The turn came (6♠ 3♣ 3♦) K♠ and with $3,029.60 in the middle, Doug c-bet $2,029.83. Daniel check-raised to $7,348.65 and Doug called. The river brought the (6♠ 3♣ 3♦ K♠) and Ad giving both players a full house. Daniel bet $11,877.02 into $17,726.90, Doug went all-in for $66,194.90 and Daniel called. Daniel was given the unfortunate news as Doug dragged a $150,116.70 pot.
Hand #4: Daniel Wins Full House over Full House for $119,470.48

Doug opened the Button to $928 with 3♥ 3♦. Daniel 3-bet to $4,000 with A♥ T♦ and Doug called. The flop came A♣ A♠ T♥ which gave Daniel a full house. With the nuts, Daniel c-bet $2159.33 into $7,997.50 and Doug called. The turn came (A♣ A♠ T♥) 3♠ which gave Doug an even smaller full house.
Daniel fired another bet, this time $4,926.46 into $12,316.16. Doug chose to trap his full house by calling, and the river came (A♣ A♠ T♥ 3♠) 2♣. Daniel bet $14,853.28 into $22,169.08. Doug raised all-in for Daniel’s remaining $33,797.42 and Daniel snap-called with the nuts, winning a $119,470.48 pot.
Hand #5: Doug Wins Full House vs Trips for $118,521.64

Doug raised to $928 with 9♣ 9♥ and Daniel 3-bet to $4,182.08 with K♦ 7♦. Doug called and the flop came K♥ 5♣ 2♣. Daniel c-bet $2,400 into $8,361.66 and Doug called. The turn came (K♥ 5♣ 2♣) K♣ with a pot of $13,161.66. 
Daniel bet $9,873.12 with his trips and Doug once again made the call. The river came (K♥ 5♣ 2♣ K♣) 9♦ which gave Doug a full house. Daniel bet $24,682.80 into $32,907.90. Doug raised all-in for Daniel’s final $18,124.07 and Daniel made the call as the $118,521.64 pot was shipped to Doug.
Hand #6: Doug Wins Aces vs Ace-King All-In Pre for $117,651.68

Daniel opened to $1,000 with A♣ K♣. Doug 3-bet to $4,110 with A♠ A♥. Daniel 4-bet to $11,020 and Doug jammed all-in for $47,807.09 more. Daniel called and the board ran out 7♣ 3♥ 2♣ Q♠ K♥ and Doug won a $117,651.68 pot.
Hand #7: Daniel Wins Quads vs Top Two for $109,743.98

Daniel raised to $1,000 with 8♠ 8♦, Doug 3-bet to $4,110 with A♦ J♦, and Daniel called. The flop came A♥ J♣ 8♥ giving Doug top two pair and Daniel bottom set. Doug c-bet $5505.92 into $8,217.50.
Daniel raised to $12,611.44, Doug raised to $19,968.32, and Daniel put Doug all-in for the last $30,794.92. Doug called and the board ran out (A♥ J♣ 8♥) 8♣ 2♦ so Daniel scooped a $109,743.98 pot.
Hand #8: Doug Wins Flush Over Flush for $109,049.68

Daniel raised to $1,000 with J♥ T♥. Doug 3-bet to $3,768 with K♥ 7♥ and Daniel called. The flop came 9♥ 5♥ 4d giving both players a flush draw. Doug c-bet $5,047.44 into $7,533.50 and Daniel called. The turn came (9♥ 5♥ 4♦) 2♥ giving both players a flush.
Doug continued $5,817.37 into $17,628.38 and Daniel just called. The river brought (9♥ 5♥ 4♦ 2♥) 9♣ with $29,263.12 in the pot. Doug jammed all-in for $39,893.28 effective and Daniel called and was shown the bad news as Doug won a $109,049.68 pot.
Hand #9: Doug Wins Flush over Straight for $108,465.66

Doug raised to $928 with 6♠ 4♠ and Daniel 3-bet to $4182.08 with A♠ K♣. Doug called and the flop came J♠ T♣ 6♥, giving Daniel a gutshot straight draw and two overcards, and Doug bottom pair with a backdoor flush draw. Daniel checked, Doug bet $2,341.26 into $8,361.66, and Daniel called.
The turn (J♠ T♣ 6♥) Q♠ gave Daniel the nuts and Doug a flush draw. Daniel check-called Doug’s bet of $12,285.30 into $13,044.18. The river (J♠ T♣ 6♥ Q♠) 7♠ gave Doug his flush. He bet all-in $35,426.66 into $37,614.78. Daniel made the call and Doug scooped the $108,465.66 pot.
Hand #10: Daniel Wins Aces vs Kings All-In Pre for $108,389.96

Doug raised to $928 with K♠ K♥ and Daniel 3-bet to $4,000 with A♥ A♣. Doug 4-bet to $10,840 and Daniel 5-bet all-in for $54,196.23. Doug called and the board ran out J♦ 6♦ 5♣ 3♦ 7♠ which locked in a $108,389.96 win for Daniel.
Bonus Beats
These 10 beats don’t tell the whole story. Click here to view the next 10 baddest beats. You can also check out our spreadsheet where we have been keeping track of all $80,000+ pots.
Which hand do you think was the worst beat?
Let us know in the comments.
Want more fun countdowns from the challenge? Read The 10 Biggest Bluffs from Polk vs Negreanu at $200/$400.
Note: Ready to join 6,000+ players currently upgrading their No Limit Hold’em skills? Crush your competition with the expert strategies you will learn inside the Upswing Lab training course. Learn more now!

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

เรื่องหวยน่ารำคาญ


Adapted Ace-Five (A5s) เป็นมืออันทรงพลังที่สร้างบทสนทนามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากคุณเคยดูช่วงพรีฟล็อปมาก่อนคุณอาจสังเกตเห็นว่า A5 นั้นรวมอยู่ในช่วงต่างๆมากมายแม้ว่าเอซที่เหมาะสมกว่านั้นจะไม่ใช่เอซที่เหมาะสมกว่าก็ตาม ติดตาม Instagram ของ Upswing Poker สำหรับเนื้อหาโป๊กเกอร์เพิ่มเติมเช่นนี้ ไม่แปลกใจเลยเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติอันทรงพลังของมันมันมี Ace (ซึ่งทำให้คู่ต่อสู้ของคุณมีโอกาสน้อยที่จะมี Ace) A5 สามารถทำให้น๊อตล้างได้ เป็นเอซที่แข็งแกร่งที่สุดที่วงล้อตรงสามารถทำได้ (ด้วยไพ่ทั้งสองใบ) เนื่องจากเป็นมือที่ยอดเยี่ยมและหลากหลายฉันจะแสดงวิธีเล่นเกมเงินสดให้ดีขึ้น อย่างที่ฉันมักทำในบทความประเภทนี้ฉันจะพูดถึงกลยุทธ์ preflop และเคล็ดลับ postflop เมื่อคุณตีฟลอป เราจะไปที่นั่น! ต้องการเป็นผู้เล่น Omaha ด้วยขีด จำกัด การชนะหรือไม่? เกม Pot Limit Omaha มักจะทำกำไรได้มากกว่าเกม No Limit Hold’em เล็กน้อย แต่การเรียนรู้เกมใหม่อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการเปิดตัว PLO ซึ่งจะมีขึ้นใน Upswing Poker ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หลักสูตรการเข้าถึงตลอดอายุการใช้งานมากกว่า 5 ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายเพียง $ 99 และผู้ที่มาใหม่ใน PLO จะไม่พบวิธีที่ดีกว่าในการเรียนรู้พื้นฐานของกลยุทธ์การชนะ ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ วิธีเล่น Ace-Five Suited Preflop มาดูวิธีการเล่นพรีฟล็อปมือนี้กันก่อน! กระถางดอกไม้ที่ยังไม่ได้เปิดมือนี้แข็งแรงพอที่จะเปิดจากตำแหน่งใดก็ได้ A5 นั้นแข็งแรงเกินไปที่จะโค้งงอและผู้บาดเจ็บจะนำไปสู่การชนะหม้อขนาดเล็กในระยะกลางถึงระยะยาวเท่านั้น (จริงๆแล้วคุณไม่ควรเปิดง่อยด้วยมือใด ๆ ) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเพิ่มมือนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการทำ 3-bet bluffs จากทุกตำแหน่ง นี่เป็นเพราะคุณมีความสามารถในการถือหุ้นและการถือหุ้นที่สูง (เนื่องจากคุณสามารถล้มเหลวในการฟลัชการดึงตรงการดึงตรงและการดึงตรง) เมื่อถูกเรียกและตัวป้องกันที่ยอดเยี่ยมในการโจมตีระยะต่อเนื่องของผู้ร้าย แม้ว่าการเลี้ยงจะเป็นทางเลือกเสมอ แต่คุณมีทางเลือกที่จะโทรหาก็ต่อเมื่อคุณมีมือนี้อยู่ในบิ๊กบลายด์ มันเป็นเรื่องของคุณ แต่จากตำแหน่งอื่น ๆ ทั้งหมดฉันขอแนะนำให้คุณเดิมพัน 3 ทุกครั้งที่คุณเผชิญกับการเพิ่มที่เปิดอยู่ กับการเดิมพัน 3 ต่อเมื่อเผชิญหน้ากับการเดิมพัน 3 ครั้งหลังจากขึ้นไป Ace-Five ที่ถูกต้องเป็นผู้สมัคร 4 เดิมพันที่ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลทั้งหมดที่เป็นผู้สมัคร 3-bet bluff ที่ยอดเยี่ยม เพียงอ่านเหตุผลที่ฉันอธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้อีกครั้งหากคุณต้องการโซดา สำหรับการเดิมพัน 4 การเล่นต่อเดิมพัน 4 ต้องการการสนทนาที่ละเอียดยิ่งขึ้น ฉันจะแบ่งสถานการณ์ออกเป็นสองส่วน: หลังจากที่ฉันวางเดิมพัน 3 ออกจากตำแหน่งและหลังจากที่ฉันวางเดิมพัน 3 ในตำแหน่ง 1. หลังจากทำการเดิมพันที่ไม่อยู่ในตำแหน่งสามครั้งและเผชิญหน้ากับการเดิมพัน 4 ครั้งจากผู้สนับสนุนเดิมผู้แก้ปัญหาแนะนำให้ใช้มือนี้ในการเดิมพัน 5 เสมออย่างน้อยบางเปอร์เซ็นต์ของเวลา ฉันแนะนำให้คุณทำสิ่งนี้เฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามที่ทำโคมไฟ 4 เดิมพัน เนื่องจากมีผู้เล่นพรีฟล็อปจำนวนมากแค่ไหนฉันคิดว่ามีโอกาสดีที่เขาจะไม่ลงเล่นกับคู่ต่อสู้ในตอนนี้ 2. หลังจากเดิมพัน 3 กับคู่ต่อสู้ของคุณผู้แก้จะเลือกที่จะเรียกเปอร์เซ็นต์ของเวลาต่อการเดิมพัน 4 อีกครั้งฉันขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามแนวนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีการอ่านที่ชัดเจนว่าคู่ต่อสู้ของคุณกำลังเดิมพันสี่ด้วย ช่วงที่สมดุลถ้าคุณไม่เรียกด้วย A5 มันจะเป็นหายนะ หมายเหตุ: ต้องการทราบวิธีการเล่นแต่ละมือในแต่ละสถานการณ์ของพรีฟลอปทั่วไปหรือไม่? เข้าถึงกราฟิกและบทเรียนพรีฟล็อปได้ทันที (สำหรับเกมหาเงินหัวขึ้นและทัวร์นาเมนต์) เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ปิดที่นั่งของคุณเดี๋ยวนี้ โซลูชันขั้นสูงสำหรับเกมเงินสด: หนึ่งในห้าชุดกราฟิกพรีฟล็อปใน Upswing Lab 3 เคล็ดลับในการเล่นเมื่อคุณพลาดฟล็อป (เช่นการขึ้นของพรีฟล็อป) เคล็ดลับ # 1: เดิมพันเสมอเมื่อคุณล้มเหลวในการเสมอ Ace-Five ไม่มีค่าการเผชิญหน้ามากนักซึ่งทำให้เป็นมือกึ่งสัญญาณที่ดีเมื่อคุณออกเพื่อปรับปรุงเส้นตรงหรือเส้นฟลัช ซึ่งรวมถึงการดึงตรง มือนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการดึงดูดการขนถ่ายถั่วซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสร้างหม้อในกรณีที่การขนถ่ายเสร็จสมบูรณ์และสามารถทำให้เย็นลงได้ ตัวอย่าง: A ♠ 5 ♠ใน J ♠ 8 ♠ 2 ♥ A ♦ 5 ♦ใน 8 ♣ 4 ♠ 3 ♥เคล็ดลับ # 2: เดิมพันเสมอเมื่อคุณมีผลเสมอที่ประตูหลัง เมื่อคุณมีมรดกทางประตูบางประเภทเช่นการเสมอประตูหลังโดยตรงหรือการเสมอประตูหลังคุณควรเดิมพัน นี่เป็นเพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถเดินต่อไปได้เมื่อถึงเทิร์นทำให้คุณได้ผลเสมอ เนื่องจากคุณมีเอซด้วยจึงมีโอกาสเพิ่มเติมที่คุณจะตีคู่อันดับสูงสุดในเทิร์นและสามารถให้มูลค่าการเดิมพันสำหรับสองถนนถัดไป ตัวอย่าง: A ♥ 5 ♥ใน T ♣ 7 ♠ 2 ♥ A ♣ 5 ♣ใน Q ♣ 6 ♦ 3 ♠เคล็ดลับn.º 3: ในถ้วย 3 เดิมพันเมื่อกระดานเป็นราชาหรือราชินีคุณต้องเดิมพันด้วยซ้ำ หากคุณไม่มีผลเสมอที่ระดับประตูหลัง แนวคิดในที่นี้ก็คือกระดานเหล่านี้เหมาะสำหรับช่วงของคุณซึ่งหมายความว่าคุณสามารถผลักดันขอบของคุณได้มากด้วยการเดิมพันที่น้อยมาก (ประมาณ 1/3 ของเงินกองกลาง) กับช่วงทั้งหมดของคุณ ตัวอย่าง: A ♠ 5 ♠บน K ♦ 3 ♥ 3 ♣ A ♥ 5 ♥ใน Q ♣ 7 ♠ 2 ♦ 3 เคล็ดลับในการเล่นเมื่อคุณตีฟลอปเคล็ดลับ # 1 – เมื่อคุณล้มคู่บนในพ็อต 3 เดิมพัน เอนเอียงไปที่การเดิมพันบนฟล็อปและตรวจสอบเทิร์น ในกระดานส่วนใหญ่คู่สูงสุดที่คุณจะตีจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะตีมูลค่าการเดิมพันสามฝั่ง โดยทั่วไปแล้วคู่หลักของ Ace-Five จะคุ้มค่ากับการเดิมพันสองถนนตามมูลค่าและโดยปกติแล้วควรวาดมูลค่านี้โดยการเดิมพันบนฟล็อปตรวจสอบเทิร์นแล้วเดิมพันในแม่น้ำ (แทนที่จะเดิมพันการเดิมพันการตรวจสอบ) ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรับ bluffs จากคู่ต่อสู้ของคุณ (ซึ่งสามารถโจมตีเช็คของคุณได้) หรือพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ชัดเจนของการเดิมพันมูลค่าในแม่น้ำหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบอีกครั้ง ความชัดเจนมากขึ้น = การตัดสินใจที่ดีขึ้น เคล็ดลับ # 2: อย่าเล่นช้าๆด้วยมือของคุณที่แข็งแกร่งมาก คำแนะนำนี้ใช้ได้กับทุกคนจริงๆ เมื่อคุณมีมือที่แข็งแกร่งในโป๊กเกอร์คุณควรโน้มตัวเพื่อสร้างเงินกองกลางโดยเร็วที่สุด เมื่อคุณล้มเหลวสองคู่ความกล้าตัวตรงหรือการฟลัชคุณต้องเล่นเร็วด้วยมือเสมอ เคล็ดลับ # 3: หากคุณมีคู่บนและเน็คไทแบบแบนให้หมุนลำกล้องเป็นสองเท่าเสมอ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยปกติแล้วคู่ที่สำคัญที่สุดที่คุณตีด้วย Ace-Five จะไม่แข็งแกร่งพอที่จะตีมูลค่าการเดิมพันสามประตูดังนั้นคุณควรตรวจสอบเทิร์นบ่อยๆ แต่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมีเน็คไทแบบเรียบสำหรับคู่บนของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณวาดภาพ การเพิ่มเน็คไทแบบแบนจะทำให้มูลค่าของมือสูงกว่าเกณฑ์ซึ่งทำให้คุ้มค่ากับการเดิมพัน เนื่องจากความน่าจะเป็นโดยปริยายของการชนแม่น้ำ (หรือสองคู่) การห่อ Ace-Five อย่างถูกต้องเป็นมือที่น่าทึ่ง เขามีพลังมากและสามารถตีมือที่ปลอมตัวได้ซึ่งฝ่ายตรงข้ามของเขาอาจแพ้ในการประเมินกลยุทธ์ของเขา ตอนนี้คุณมีแผนที่รัดกุมมากที่จะรับมือกับ 95% ของสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอด้วยมือนี้ อย่าลืมใช้ความรู้นี้ นั่นคือทั้งหมดสำหรับบทความนี้ ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับมันและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฉันหวังว่าจะได้อ่านความคิดเห็นของคุณและตอบคำถามที่คุณอาจมี สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นเฉพาะมือโปรดดูวิธีการเล่น: พบกันใหม่ครั้งหน้าโชคดีเครื่องบด หมายเหตุ: คุณพร้อมที่จะเข้าร่วมผู้เล่นมากกว่า 6,000 คนที่กำลังอัพเกรดทักษะ No Limit Hold’em หรือไม่? เอาชนะคู่แข่งของคุณด้วยกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

เรื่องหวยน่ารำคาญ


สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคุณเมื่อคุณมองไปที่ Ace-Ten ใช่ไหม? บางคนรักมันบางคนก็เกลียดมัน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Ace-Ten ที่เหมาะสมอาจเป็นมือที่ทำกำไรได้มากหากคุณเล่นอย่างถูกต้อง ในบทความนี้ฉันจะอธิบายถึงวิธีการเล่นในสถานการณ์ต่างๆของ preflop และวิธีการเข้าใกล้สถานการณ์ postflop ที่แตกต่างกัน มาดำน้ำกัน! Preflop เราเริ่มต้นด้วยการลดกลยุทธ์ preflop ของเรา: กระทะที่ยังไม่ได้เปิดของ Ace-Ten นั้นเป็นมือที่แข็งแกร่งโดยยืนอยู่ที่ประมาณ 12% ของมือ preflop อันดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้คุณต้องเปิด – ยกจากตำแหน่งใดก็ได้ เมื่อเทียบกับการเพิ่มแบบเปิดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ Ace-Ten ที่เหมาะสมสามารถเล่นเป็น 3 หรือเรียกเดิมพันเมื่อต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นในตำแหน่งที่เปิด สถานการณ์เดียวที่คุณควรระมัดระวังเล็กน้อยเมื่อดำเนินการต่อคือการโจมตีแบบเปิดของ UTG หรือ UTG + 1 ณ จุดเหล่านี้คุณสามารถขึ้นโทรหรือเพิ่มเป็นสองเท่าในความถี่ที่ต่างกันยกเว้นบนปุ่มที่คุณสามารถทำได้ 3 เดิมพันหรือโทร. นี่คือตำแหน่งของตารางสำหรับการอ้างอิง: ในสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งหมดมือสามารถเล่นเป็นโทรหรือ 3 เดิมพัน ฉันเจาะลึกลงไปในบทความนี้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการเล่นกลยุทธ์แบบผสมกับการเดิมพัน 3 ครั้งหรือกลยุทธ์สองเท่าในตำแหน่ง เมื่อเล่นจาก Small Blind คุณจะต้องการเดิมพัน 3 ด้วยมือนี้เสมอ เมื่อเล่นจากบิ๊กบลินด์มือมักจะเป็นกลยุทธ์ผสมกับการโยนเปิดที่แตกต่างกันจากตำแหน่งต่างๆ ฉันขอแนะนำให้คุณเดิมพันมากกว่าโทร แต่ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจ เมื่อคุณเปิดและเผชิญหน้ากับการเดิมพัน 3 คุณมีหลายทางเลือก: การโทรการเดิมพัน 4 ครั้งและการพับจะปิดใน EV โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งเดียวที่การตัดชัดเจนเกิดขึ้นกับช่วงการเดิมพัน 3 แบบที่สร้างมาอย่างดีคือ: จากการตัดต่อการเปิดจากปุ่มคนตาบอดเล็กหรือบลายด์ขนาดใหญ่ในฐานะที่เป็นปุ่มต่อการเดิมพัน 3 ของหนึ่งในบลายด์คุณบ่อยแค่ไหน ต้องการเดิมพัน 4 ครั้งด้วยมือนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเดิมพัน 3 ครั้งของฝ่ายตรงข้าม ยิ่งต่ำเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่ต้องการบลัฟน้อยลงเนื่องจากระยะของมันแข็งแกร่งและมีโอกาสน้อยที่จะงอมากพอ การอ่านเพิ่มเติม: สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับการเดิมพัน 4 สำหรับการเดิมพัน 4 ฉันขอแนะนำให้คุณส่วนใหญ่พับมือนี้ทันทีทุกครั้งที่คุณเผชิญกับการเดิมพัน 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเล่นสดมีมาก ไม่กี่สถานการณ์ที่พิสูจน์การป้องกันด้วยมือนี้ ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่มีการเดิมพัน 4 ช่วงที่สมดุล หมายเหตุ: ต้องการทราบวิธีการเล่นแต่ละมือในแต่ละสถานการณ์ของพรีฟลอปทั่วไปหรือไม่? เข้าถึงกราฟิกและบทเรียนพรีฟล็อปได้ทันที (สำหรับเกมหาเงินหัวขึ้นและทัวร์นาเมนต์) เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ปิดที่นั่งของคุณเดี๋ยวนี้ โซลูชันขั้นสูงสำหรับเกมเงินสด: หนึ่งในห้าชุดกราฟิกพรีฟล็อปใน Upswing Lab 3 เคล็ดลับในการเล่นเมื่อคุณล้มเหลวด้วย Ace-Ten เคล็ดลับที่เหมาะสม # 1: เมื่อคุณอยู่นอกตำแหน่งในฐานะนักกีฬายกพรีฟล็อปในหม้อยกใบเดียว (คนตาบอดเทียบกับคนตาบอด) และกระดานสูงสิบและคุณเชื่อมต่อ คุณควรพิจารณาปรึกษากับเพื่อนที่ดีกว่าของคุณ ด้วยคำแนะนำนี้ฉันกำลังพูดถึงสถานการณ์ที่มันเปิดขึ้นในชัตเตอร์ขนาดเล็กมันถูกเรียกโดยชัตเตอร์ขนาดใหญ่และฟล็อปมีลักษณะดังนี้: A ♣ T ♣ใน T ♠ 9 ♠ 8 ♥ A ♥ T ♥ใน T ♣ 7 ♣ 6 ♦กระดานเหล่านี้ให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่มีความได้เปรียบในตำแหน่งด้วยเหตุผลหลายประการ: 1. แม้ว่าการกระจายเงินทุนจะใกล้เคียงกับ 50/50 มาก แต่บิ๊กบลายด์ก็มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์โดยเป็นคนสุดท้ายที่ลงมือเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้คุณทำผลการแข่งขันได้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของคุณ 2. อัตราส่วนเสาเข็มที่สูงซึ่งทำให้ความได้เปรียบในการรับรู้ทรัพย์สินสำหรับคู่ต่อสู้ของคุณแย่ลง เคล็ดลับที่ 2: คุณมักจะเดิมพันเมื่อคุณตีคู่บนสุด ในกระดานเกือบทั้งหมดคุณจะได้เปรียบอันดับในตำแหน่งอัพโหลดพรีฟล็อป คู่สูงสุดของคุณ (ไม่ว่าจะเป็น Ace หรือ Ten) มักจะแข็งแกร่งพอที่จะให้ความสำคัญกับการเดิมพันในฟล็อป โดยปกติแล้วมันจะแข็งแรงพอที่จะงอกระบอกในการหมุนของมูลค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โพลาไรซ์ ตัวอย่างความล้มเหลว: A ♦ T ♦บน A ♣ 8 ♥ 4 ♠ A ♠ T ♠บน T ♣ 9 ♣ 2 ♦เคล็ดลับ # 3: คุณมักจะเดิมพันเมื่อคุณตีคู่กลางของฟล็อปในตำแหน่ง ถุงเท้าคู่ที่แข็งแกร่งเหล่านี้เล่นได้ดีพอ ๆ กับการเดิมพันที่ต่อเนื่องบนฟลอป เนื่องจากเป็นคู่ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองดังนั้นจึงได้รับประโยชน์จากการได้รับการปฏิเสธมูลค่าและความเสมอภาค นอกจากนี้ยังมีการเดินทางเป็นครั้งคราวทำให้กลยุทธ์โดยรวมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่าง: A ♦ T ♦ใน Q ♣ T ♥ 3 ♠ A ♣ T ♣ใน J ♠ T ♠ 5 ♥ 3 เคล็ดลับในการเล่นเมื่อคุณแพ้ล้มเหลวด้วย Ace-Ten Suited Tip # 1: เดิมพันเสมอเมื่อคุณเสมอตำแหน่ง คุณมักต้องการเดิมพันด้วยการเสมอ (ฟลัชและ / หรือตรง) บนฟล็อปเพราะพวกเขามีโอกาสที่ดีในการปรับปรุงมือของพวกเขาในฝั่งแม่น้ำและชนะหม้อใหญ่ นอกจากนี้ยังปรับสมดุลช่วง c-bet ของคุณทำให้เล่นยากขึ้น ตัวอย่าง: A ♥ T ♥ใน J ♥ 7 ♣ 2 ♥ A ♠ T ♠ใน K ♠ Q ♣ 9 ♦เคล็ดลับ # 2: ควรวางเดิมพันเสมอเมื่อคุณมีการเสมอสองครั้งที่ประตูหลังบนฟลอป เคล็ดลับนี้ไปพร้อมกันกับเคล็ดลับ # 2 มือปรบมือที่ประตูหลังและงานวาดเส้นตรงเป็นปัจจัยสร้างความสมดุลไม่เพียง แต่บนไม้ปัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทิร์นที่ทำให้การวาดสมบูรณ์ซึ่งมิฉะนั้นคุณจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีโคมไฟเพียงพอ ตัวอย่าง: A ♦ T ♦ใน Q ♦ 9 ♥ 7 ♠ A ♣ T ♣ใน J ♠ 8 ♣ 6 ♥เคล็ดลับ # 3: ตรวจสอบเสมอว่าคุณไม่มีการจับฉลากหรือการจับฉลากที่ประตูหลังในกระถางที่ยกขึ้น คุณต้องการมีมือที่มีโอกาสที่ดีในการเป็นมือที่ดีที่สุดริมแม่น้ำเมื่อคุณเดิมพัน เมื่อคุณไม่มีประตูหลังอย่างน้อยสองประตูเพื่อประกอบกับ A-high เว้นแต่จะจับคู่กระดาน * คุณต้องตรวจสอบอีกครั้งด้วยมือข้างนี้แล้วลองนำไปประลอง * โต๊ะคู่มักจะยังคงวางเดิมพัน c บ่อยๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ดที่จับคู่ได้ที่นี่ ตัวอย่าง: A ♥ T ♥ o 7 ♣ 6 ♣ 4 ♠ A ♠ T ♠ o 9 ♦ 6 ♦ 5 ♦มีให้ดู: คู่มือฉบับย่อในการเล่น Ace-Ten ที่ถูกต้องในสถานการณ์ทั้ง preflop และ postflop ที่หลากหลาย หากคุณชอบบทความประเภทนี้โปรดแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง นอกจากนี้หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบด้านล่าง สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นมือที่เฉพาะเจาะจงโปรดดูวิธีการเล่น: พบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้โชคดี หมายเหตุ: คุณพร้อมที่จะเข้าร่วมผู้เล่นมากกว่า 6,000 คนที่กำลังอัพเกรดทักษะ No Limit Hold’em หรือไม่? เอาชนะคู่แข่งของคุณด้วยกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

เรื่องหวยน่ารำคาญ


Doug Polk กับ Daniel Negreanu Grudge Match เกินความคาดหมายโดยรวม จากการที่คนทั้งโลกเฝ้าดูโป๊กเกอร์ไททันทั้งสองต่อสู้กันเพื่อแย่งมือ 19,922 จากการท้าทาย 25,000 มือ ปัจจุบันดั๊กมีรายได้ 701,948 เหรียญ แต่ไม่ทราบว่าเซสชันสุดท้ายจะลดลงอย่างไร สำหรับบทความในวันนี้เรามาดูโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดที่เผชิญกับความท้าทายมาจนถึงตอนนี้ สำหรับแต่ละมือเราจะจัดเตรียมคลิปวิดีโอนอกเหนือจากประวัติที่เขียนด้วยลายมือ อาจไม่แปลกใจเลยที่มือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นดั๊กบลัฟแดเนียล แต่แดเนียลมีบลัฟของตัวเองอยู่สองสามอย่าง กระโดดไปข้างหน้า หมายเหตุ: หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายโปรดไปที่หน้าติดตามผลของเรา มือ # 1: Bluffing Into the Nut Straight ราคา $ 187,198.14 (ตารางด้านขวา) มือแรกนี้ไม่เพียง แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ใหญ่ที่สุดของความท้าทายเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นในฐานะหม้อที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ตรวจสอบว่ามันลดลงอย่างไร: แดเนียลเปิดปุ่มราคา 1,000 ดอลลาร์ด้วย T ♠ 8 ♠และดั๊กโทรหาด้วย Q ♠ 8 ♥ ฟล็อปมา J ♣ 9 ♠ 5 ♥และดั๊กส่งต่อให้แดเนียลเดิมพัน $ 799 ที่ 1,997.50 ดอลลาร์ ดั๊กเรียกและศัตรูก็เห็นถึงคราว (J ♣ 9 ♠ 5 ♥) 7 ♦. ดั๊กตรวจสอบการเสมอกันของเขากับแดเนียลซึ่งเดิมพัน $ 3,598 จาก 3,595.50 ดอลลาร์ด้วยถั่ว Doug เลือกที่จะเลี้ยงดู Doug ในราคา 20,675.28 ดอลลาร์และ Daniel ก็โทรหาเขา แม่น้ำมา (J ♣ 9 ♠ 5 ♥ 7 ♦) 2 ♣. ด้วยหม้อขนาด 44,946.06 ดอลลาร์ดั๊กทำให้แดเนียลหมดเงินไปกับเงินที่เหลืออีก 71,126.04 ดอลลาร์ แดเนียลเรียกเขาว่าถั่วและลากหม้อที่ใหญ่ที่สุดของความท้าทาย: 187,198.14 ดอลลาร์ Man # 2: Bluffing In Top Two ใน 4-Bet Pot ราคา $ 159,404.30 (ตารางด้านขวา) สัญญาณที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของเรามาในเงินกองกลาง 4 เดิมพัน แดเนียลเปิดกระดุมราคา 1,000 เหรียญด้วย A ♥ J ♣ ดั๊กเดิมพัน 3 ถึง 3,768 ดอลลาร์กับ K ♣ Q ♥และดาเนียลเดิมพัน 4 ถึง $ 11,136 ดั๊กโทรมาและเห็นความล้มเหลวของ A ♣ 2 ♣ 2 ♠ ดั๊กเช็คเอาต์แดเนียลเดิมพัน $ 4,400 จาก $ 22,269.50 ดั๊กเลือกที่จะเพิ่มเช็คเป็น 14,652.93 ดอลลาร์และแดเนียลเรียกคู่ที่ดีที่สุด ถึงตาของเขาแล้ว (A ♣ 2 ♣ 2 ♠) J ♠ให้ Daniel เป็นคู่แรกและ Doug จับฉลากโดยตรง Doug เดิมพัน $ 17,019.87 จาก $ 51,575.36 และ Daniel ได้ทำการโทร แม่น้ำมาถึง (A ♣ 2 ♣ 2 ♠ J ♠) 7 ♣ให้ Doug ล็อคสำหรับขนถั่ว เขาเลือกทำ bluff-jam แบบ all-in ในราคา 36,894.60 ดอลลาร์ที่ 85,615.10 ดอลลาร์ แดเนียลโทรหาสองคนแรกและคว้าเงินกองกลาง 159,404.30 ดอลลาร์ ผู้ชาย # 3: Overbet Bluffing Into the Nuts ราคา 159,130.48 ดอลลาร์ (ตารางด้านซ้าย) สัญญาณที่ใหญ่ที่สุดถัดไปส่งผลให้ Doug ป้านถั่วของ Daniel ตรง (กับ Ten-Eight อีกครั้ง) ดั๊กเปิดปุ่มที่ 962 เหรียญด้วยเงิน 8 ♦ 2 ♦และแดเนียลก็โทรหา T ♥ 8 ♠ ฟลอปตี A ♠ J ♦ 9 ♣และแดเนียลเรียก Doug’s c-bet ที่ 2,416.88 ดอลลาร์ที่ 1,933.50 ดอลลาร์ ถึงตาของเขาแล้ว (A ♠ J ♦ 9 ♣) 7 ♣ให้แดเนียลตรงน็อตและดั๊กผูกตรง ดั๊กวางเดิมพัน 6,767.26 ดอลลาร์จาก 6,767.26 ดอลลาร์และแดเนียลเพิ่งเรียกจับถั่ว แม่น้ำมา (A ♠ J ♦ 9 ♣ 7 ♣) 4 ♦และแดเนียลก็ตัดสินใจจับมันอีกครั้ง มันลงมาที่ Doug ซึ่งเดิมพันมากเกินไปด้วยเงิน 69,414.35 ดอลลาร์ที่ 20,301.78 ดอลลาร์ แดเนียลโทรง่ายด้วยถั่วและคว้าเงินกองกลาง 159,130.48 ดอลลาร์ มือ # 4: Bluffing ในคู่ที่สองราคา $ 139,899.14 (ตารางด้านซ้าย) ไม่แปลกใจเลยที่นี่ โคมไฟ Doug อีกใบในหม้อขนาดใหญ่ ดั๊กเปิดที่ 948 เหรียญกับ A ♣ 3 ♣ Daniel เดิมพัน 3,720 เหรียญกับ A ♥ J ♥และ Doug เดิมพัน 4,160 สำหรับ $ 11,160 แดเนียลรับสายและปัดมา K ♣ J ♦ 6 chegou Daniel ตรวจสอบและ Doug ยิงได้ 7,364.78 ดอลลาร์ที่ 22,317.50 ดอลลาร์ ดั๊กเรียกและมันถึงตาของเขาแล้ว (K ♣ J ♦ 6 ♠) 7 ♠ ดั๊กเลือกที่จะดับเบิ้ลบาร์เรลและวางเดิมพัน 17,472.48 ดอลลาร์ที่ 37,047.06 ดอลลาร์ แดเนียลโทรคุยกับคู่ที่สองและไปถึงแม่น้ำ (K ♣ J ♦ 6 ♠ 7 ♠) 6 ♦. ด้วยเงิน 71,992.02 ดอลลาร์ที่อยู่ตรงกลางดั๊กทุ่มให้แดเนียลทั้งหมด 33,953.56 ดอลลาร์ล่าสุด แดเนียลโทรถูกต้องและได้รับ $ 139,899.14 กับคู่ที่สอง หมายเหตุ: เรียนรู้ทีละขั้นตอนว่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดบนโต๊ะได้อย่างไรเมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและคุณจะได้รับทุกสิ่งเมื่อเข้าร่วม ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ ชาย # 5: เข้าเต็มบ้านในราคา $ 129,108.68 (ตารางด้านขวา) มือนี้เริ่มต้นด้วย Doug เปิด Q ♥ J ♠ที่ 948 ดอลลาร์แดเนียลเดิมพัน 3 ถึง 4,292 ดอลลาร์ด้วย A ♦ Q ♦และดั๊กเดิมพัน 4 ถึง 12,876 ดอลลาร์ ดาเนียลเรียกและปัด A ♠ 8 ♠ 4 ♣มา Daniel เรียกเงินเดิมพันของ Doug ที่ 5,149.90 ดอลลาร์ที่ 25,749.50 ดอลลาร์ ถึงคราวของเขาแล้ว (A ♠ 8 ♠ 4 ♣) A ♥ที่พาดาเนียลไปเที่ยว ดั๊กเล่าเรื่องราวของเขาต่อด้วยการเดิมพัน 11,896 ดอลลาร์ที่ 36,049.30 ดอลลาร์ ดาเนียลเรียกและแม่น้ำก็พัดพา (A ♠ 8 ♠ 4 ♣ A ♥) 4 ♠ Daniel ตรวจสอบอีกครั้งและ Doug ได้รับ All-in ในราคา $ 34,633.42 ซึ่งมีผลอยู่ที่ 59,841.84 ดอลลาร์ แดเนียลโทรหาคนทั้งบ้านและได้รับเงินกองกลาง 129,108.68 ดอลลาร์ Man # 6: Bluffing Into Top Pair ในราคา $ 121,185.80 (ตารางด้านขวา) นี่เป็นเกมยอดนิยมสำหรับ Doug ดั๊กขึ้นไป $ 948 เมื่อเทียบกับ K ♣ J ♣ Daniel 3 เดิมพัน 4,000 เหรียญกับ 8d 7d และ Doug เรียก ความล้มเหลวมา Q ♥ 5 ♦ 3 ♣ให้ผู้เล่นทั้งสองดึงเข้าประตูหลัง Daniel เดิมพัน $ 2153.33 ที่ $ 7,997.50 และโทรหา Doug เทิร์นมา (Q ♥ 5 ♦ 3 ♣) K ♠และ Daniel วางเดิมพัน $ 8,251.83 ที่ $ 12,316.16 ดั๊กเรียกและแม่น้ำก็นำ (Q ♥ 5 ♦ 3 ♣ K ♠) T ♣ Daniel ทำเงินทั้งหมด 46,182.99 ดอลลาร์ที่ 28,819.82 ดอลลาร์ ดั๊กคิดสักนิดก่อนที่จะโทรหาคู่บนชิงเงินกองกลาง $ 121,185.80 ชาย # 7: Bluffing Into Trips ราคา $ 120,602.32 (ตารางด้านขวา) Doug เปิดปุ่มในราคา $ 988 โดยมี 7 ♥ 5 ♥ ในการเปิดแดเนียลเลือกที่จะเดิมพัน 3 กับ J ♥ T ♥ที่ 3,643.68 ดอลลาร์ ดั๊กโทรออกแล้วปัดก็ล้มลง T ♦ 4 ♠ 2 ♣ สำหรับคู่บนสุด Daniel เดิมพัน $ 2,800 กับ $ 7,284 และ Doug เรียกว่า ถึงคราวแล้ว (T ♦ 4 ♠ 2 ♣) Q ♦ด้วยเงินกองกลาง 12,884.86 ดอลลาร์ แดเนียลเลือกที่จะตรวจสอบและดั๊กเสียเงิน 8,632.86 ดอลลาร์ด้วยบอลลูนอากาศของเขา แดเนียลเรียกแล้วแม่น้ำก็มา (T ♦ 4 ♠ 2 ♣ Q ♦) T ♣. ด้วยการเดินทางของเขาแดเนียลเลือกที่จะตามทัน ดั๊กทำเงินทั้งหมดในราคา 45,225.87 ดอลลาร์ที่ 30,150.58 ดอลลาร์และแดเนียลเรียกว่ามีรายได้ 120,602.32 ดอลลาร์ Man # 8: Bluffing Into Top Pair ราคา $ 119,471.26 (ตารางด้านขวา) Doug ขึ้นไปที่ $ 928 ด้วย T ♥ 9 ♥และ Daniel เดิมพัน 3 ถึง $ 4,120 ด้วย K ♦ T ♠ ดั๊กเรียกแล้วปัดก็มา K ♣ Q ♦ 8 ♠ Daniel ตรวจสอบคู่ที่ดีที่สุดของเขาทำให้ Doug วางเดิมพัน $ 2,718.38 จาก $ 8,237.50 ด้วยการเสมอกัน แดเนียลเรียกและก็ถึงตาของเขาแล้ว (K ♣ Q ♦ 8 ♠) 2 ♠ ด้วยเงินกองกลาง 13,674.26 ดอลลาร์ดั๊กลดลงสองเท่าด้วยเงินเดิมพัน 9,161.75 ดอลลาร์ แดเนียลเรียกและแม่น้ำจับคู่กระดาน (K ♣ Q ♦ 8 ♠ 2 ♠) 8 ♦. Daniel ตรวจสอบอีกครั้งและ Doug เลือกที่จะทำ All-in เป็นเงินสด $ 43,736.75 แดเนียลเรียกคู่บนและดึงเงินกองกลาง $ 119,471.26 ออกมา Man # 9: Bluffing Into Middle Par ราคา $ 116,612.54 (โต๊ะซ้าย) Doug เพิ่มเป็น $ 980 กับ J ♠ 7 ♦และ Daniel เรียก Big Blind กับ T ♦ 8 ♦ ฟล็อปมา 7 ♥ 6 ♣ 2 ♦และแดเนียลไปดั๊กซึ่งเดิมพัน $ 1,311.52 กับ $ 1,957.50 แดเนียลระดมทุนได้ 5,094.56 ดอลลาร์และดั๊กก็โทรหาเขา เทิร์นมา (7 ♥ 6 ♣ 2 ♦) K ♠และ Daniel วางเดิมพัน $ 13,361.28 ที่ $ 12,146.62 ดั๊กเรียกแม่น้ำมา (7 ♥ 6 ♣ 2 ♦ K ♠) 6 ♦ด้วยเงินกองกลาง $ 38,869.18 แดเนียลเลือกที่จะเดิมพันกับการสูญเสียตรงที่เสียไป 38,871.68 ดอลลาร์ ดั๊กเรียกรถถังและลงเอยด้วยรายได้ 116,612.54 ดอลลาร์กับคู่ที่สอง มือ # 10: Overbet Bluffing Into Top Pair ราคา $ 116,460 (ตารางด้านขวา) มือสุดท้ายของรายการเริ่มต้นด้วย Doug เปิดที่ $ 928 บนปุ่มด้วย 6 ♥ 4 ♥และ Daniel ป้องกันด้วย A ♦ 3 ♥ Doug c-bet ค่อนข้างใหญ่ (1519 เหรียญที่ 1856 เหรียญสหรัฐ) ในความล้มเหลว T ♦ 8 ♥ 5 ♦จากนั้นยิง 1.5 เท่าของเงินกองกลาง A ♥ ดั๊กได้วาดภาพครั้งใหญ่ที่แม่น้ำ 2 ริโอ แต่นั่นไม่ได้หยุดเขาจากการใส่เงินสด 48,443 ดอลลาร์ในเงินกองกลาง 19,572 ดอลลาร์ซึ่งเกินกว่าเงินกองกลางเกือบ 2.5 เท่า แดเนียลโทรหาคู่บนของเขาได้ดีและล็อคตรงเพื่อลากหม้อออกไป มือไหนที่คุณคิดว่าน่าสนใจที่สุด? แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น. คอยติดตามการแข่งขัน Doug vs Daniel ได้ที่นี่ หมายเหตุ: คุณพร้อมที่จะเข้าร่วมผู้เล่นมากกว่า 6,000 คนที่กำลังอัพเกรดทักษะ No Limit Hold’em หรือไม่? เอาชนะคู่แข่งของคุณด้วยกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

เรื่องหวยน่ารำคาญ


Hopefully you’ve taken advantage of all the great strategy content that’s available here at Upswing. But in case you’ve missed something, or want to double back and reinforce what you’ve learned, we’ve compiled our top strategy articles. 
Each of them falls under one of the following categories (click to jump to that section):

Whether you want to binge-read a dozen articles or call it a day after a single one, this list has the potential to be a valuable resource for improving your poker skills. Consider bookmarking or saving this page in case you want to reference it in the future.
General poker strategy articles and guides
What Separates Good Poker Players From The Best?Find out what distinguishes the very best poker players from the rest of the pack.
10 Quick Poker Tips That Will Help Your Game in 5 MinutesUpswing’s own Doug Polk shares some quick poker tips and tricks that will help you elevate your skills both live and online.

Hand Combinations: The Secret Weapon Pros Use to Win More MoneyAn Upswing Poker high stakes analyst outlines a fundamental strategy that the pros use to maximize profit.
7 Things to Consider Before Becoming a Professional Poker PlayerDeciding to become a professional poker player is a big decision. This article outlines what you should think about before making that choice.
Does Your Poker Career Feel Stuck? So Did This High Stakes Pro’sAre you stuck in a rut, struggling to make a decent profit playing poker? Doug Polk once felt the same way.
3-Step Poker Warm Up Routine That Will Improve Your ResultsBen Ward outlines how you can improve your results by embracing a warm up routine. A few big name pros cut in at the end to share their own personal poker session warm up routine.
10 Poker Infographics That Will Help Your GameBookmark these infographics so you can have them handy when you play.

5 Can’t-Miss Insights from an Online Cash Game JuggernautThese insights helped shape an elite player’s strategy.
The Ultimate Guide to 6-Handed Poker | 6-Max Cash Game StrategyLearning how to dominate 6-Max poker is crucial to have success in online poker.
Should I Play Cash Games or Tournaments?Breaking down the factors that go into choosing to play cash games or tournaments.
Introduction to Pot Odds | How to Calculate Pot Odds in PokerPot odds are one of the most important poker concepts to learn. 
Playing with Deep Stacks: Tips, Tricks, & Adjustments to Help You WinIf you find yourself playing in games with deep stacks, you need to familiarize yourself with this article.

What Your Poker Strategy Should Look Like in 2021Exploring the differences between optimal and exploitative play.
How to Crush Nits (10 Tactics That Win Against Tight Players)These tactics will help you run over weak players that fold too much.
How to Beat the Guy Who Is Always Betting — Countering an Aggressive Poker StrategyFiguring out how to beat aggressive players is an extremely valuable skill.
7 Poker Tells You Should Look Out ForPoker tells are often over-hyped, but these seven are actually worth your attention.
5 Tips To Help You Break Out of Micro Stakes The goal of every player is to move up in stakes, and this article will help you do that.

How to play specific hands
Use These 3 Tips To Stop Spewing Chips with Pocket JacksLots of people hate Pocket Jacks. This article will make sure you’re not one of them.
When Should You Set Mine with a Pocket Pair? These 5 Tips Will Clear Things Up.This article tells you exactly when you should look to set mine with pocket pairs.
Suited Connectors: 5 Strategic Mistakes Poker Players Should AvoidEveryone loves suited connectors, but not everyone plays them correctly. This article will clear things up.
Why 5♠ 4♠ is Better Than 9♠ 8♠ (And How That Should Impact Your Strategy)A fascinating look into why in many cases, lower suited connectors are more valuable than higher ones.
5 Mistakes to Avoid When Playing Pocket AcesDon’t get too tricky with Pocket Aces. Make sure that you don’t make one of these common mistakes.

How to Play Ace-Queen Offsuit in Cash Games (Preflop Advice & 6 Postflop Tips)Learn the optimal way to play Ace-Queen offsuit in both preflop and postflop scenarios.
How to Play Pocket Tens in Cash Games (Preflop Advice & 5 Postflop Tips)Pocket Tens are a hand that you should win a lot of money with. These tips will help.
How to Play Jack-Ten Suited in Cash Games (Preflop Advice & 6 Postflop Tips)Jack-Ten suited a is beloved because it can make tons of strong hands.
How to Play Pocket Nines in Cash Games (Preflop Advice & Postflop Tips)Learn the best way to play Pocket Nines before and after the flop.
How to Play Ace-Ten Suited in Cash Games (Preflop Advice & Postflop Tips)Make sure you play Ace-Ten Suited like we recommend in this article.

Pre-flop poker strategy
12 Pre-flop Mistakes to Avoid At All CostsAvoid these 12 pre-flop mistakes and your results will almost certainly skyrocket.
5 Tips for 4-Betting That Every Aspiring Pro Needs to KnowFind out when it is optimal to 4-bet pre-flop with these 5 tips for 4-betting.
This Is Why (And How) You Need to 3-Bet More OftenAggressive pre-flop play can reap huge rewards in No Limit Hold’em. Here’s why and how you should add it to your game.
5 Tips to Stop Bleeding Chips from the Small BlindStop leaking chips from the small blind with these 6 effective pre-flop tips.
How to Win When Your Opponent Straddles (3 Crucial Tips)For live players in particular, learning how to play with a straddle in effect is an essential poker skill.

Should You Stop Cold-Calling in Cash Games?The definitive answer to whether or not you should ever just call a raise preflop instead of 3-betting.
The Ultimate Guide to Squeezing in No Limit Hold’emEverything you need to know about the squeeze play.
Limps in Poker: The Ultimate Guide to Crushing Open LimpersThese strategies will make you a limper’s worst nightmare.
Big Blind Defense Strategy 101: Tournaments vs Cash GamesThe differences in defending the Big Blind in tournaments compared to cash games.
The Starting Hands That Make the Most Money in Multiway PotsThese are the hands that you should look to play in multiway pots.

Post-flop strategy articles
Should You Ever Donk-Bet on The Flop in No Limit Hold’em?Learn the best time to lead out with a bet on the flop after defending a pre-flop raise.
How to Avoid Getting Crushed After Defending with a Weak HandSometimes you must defend your blind with a relatively weak holding. This guide provides suggestions on how to minimize losses in those situations.
How to Play a Flopped Straight in Cash Games (4+ Unique Spots)Flopping a straight is one of the best feelings in poker. Make sure you win the maximum.
8 Rules to Help You Choose the Perfect Bet SizeEverything you need to know about choosing the correct bet size in No-Limit Hold’em.
How to Play Flopped Sets in 8 Common SituationsWin as much as possible whenever you flop a set with these eight strategies.

Which Draws Should You Semi-Bluff With?This article explores how you should decide which draws you should bluff with.
3 Tips for Winning with Gutshot Straight DrawsMake sure you use these tips for playing your inside straight draws.
5 Tips for Playing Backdoor Flush & Straight DrawsBackdoor draws have a lot of value if you use the strategies that we recommend. 
When Should You Slow-Play A Flopped Flush?Learn the factors that go into slow-playing a flopped flush.

10 Fundamental Tips for The Most Common Types of FlopsThere are 10 common types of flops. This article breaks down the differences in each one.
Checking Flops with Overpairs: When Should You Do It?All of the world’s best players have this move in their arsenal. 
5 Lucrative Check-Raising Strategies You Should Try TodayThese check-raising strategies will make your opponents fear betting into you.
When to Attack After Your Opponent Checks Back (4 Tips for Probing)Learning when to probe is an essential skill for poker players.
Want Your Bluffs to Work More Often? Try “Delaying” ThemLearn the secrets behind delayed c-betting.

Multi-table tournament strategy articles
5 Poker Tournament Myths Way Too Many Players BelieveMany people claim these things, but there’s no truth to them.
8 Quick MTT Tips to Help You Top the LeaderboardThese tips will allow you to reach more final tables.
The 4 Dumbest Career-Ending Mistakes Tournament Players MakeMake sure you don’t fall victim to one of these common mistakes.
4 Insights from 11 Years, 70,567 MTTs, and 6,304,190 Hands of PokerAn experienced tournament player gives four crucial insights into his approach.
4 Valuable Pieces of Poker Tournament Advice for BeginnersThis article is aimed at giving tournament beginners a better chance to succeed.

Late Registering Online Tournaments: How Late Is Too Late?The definitive answer to when you should enter a tournament.
How to Squeeze Max Value from Juicy Live TournamentsThese strategies will allow you to win as much as possible when playing against soft competition.
€1,115,207 On The Line…Should She Fold A SET? (Analysis)Analysis of a wild hand where Maria Ho folded a set on the flop.
How To Open-Raise In MTTs So The Big Blind Doesn’t Crush Your SoulThe raising strategy that you should adopt into your own game.
How Poker Antes Should Change Your Tournament Raising StrategyThis is exactly how the presence of antes should impact your tournament strategy.

How to Play Small Pocket Pairs in TournamentsSmall pocket pairs can cost you a lot of money in tournaments if you don’t play them correctly.
Complete Guide to Tournament C-Betting StrategyEverything you need to know about c-betting in tournaments.
How to Dominate Weak Tournament Competition Post-flopMake as much as possible against weak competition in tournaments.
How to Negotiate Final Table Deals Like a ProConsider this before making a deal at the Final Table.
How ICM Should Impact Your Play at Final TablesExactly how ICM impacts your decisions when you make the Final Table.

Live poker strategy
8 Live Poker Tips That Will Put More Cash in Your PocketThese tips are especially useful for live players.
How to Choose a Poker Room Where You Can Maximize Winnings (and Happiness)An all-inclusive guide to choosing which poker room to play in.
10 Things You MUST Know Playing In A Poker Home GameIf someone invites you to their home game, consider these things.
7 Multiway Tactics You Should Know Going Into 2020Live poker has a lot of multiway pots. These seven concepts will help you crush them.
How to Adjust Your Strategy in Splashy Live GamesEverything you need to know about adjusting your strategy in loose games with a lot of weak players

Advanced poker theory articles
How Equity Realization Impacts Every Hand You’ll Ever PlayThis article covers a concept that impacts all of your poker decisions. 
3 Spots You Should Actually Consider Minimum Defense Frequency (And 3 Spots You Shouldn’t)Minimum defense frequency is a concept that you always have to consider when you face a bet.
The Only Two Valid Reasons to Bet in Poker (Every Other Reason is Wrong)If you bet for another reason, you’re making a mistake.
How Equity Denial Influences (Almost) Every Decision & Your ResultsThis is a crucial concept to understand if you want to move up in stakes.

3 Hand Examples That Will Help You Overbet BetterOverbetting is a strategy that is used by all of the world’s best players.
3 Concepts That Should Shape Your Postflop Strategy in 2021 (Positional, Range, and Nut Advantage)These concepts are essential for every poker player to understand.
How to Dominate Ace-High Flops in 3-Bet Pots (Deep Analysis)An advanced look into this common spot.
This Poker “Cheat Code” Will Help You Win More HandsThe definitive answer to when you should lead into the aggressor on the turn.

Hand analysis articles
Rounders Analyzed: What Can We Learn from Mike McDermott & Teddy KGB?A strategic look into the hands that made Rounders great.
When a WSOP Champ Called All-in with Ten-High (Analysis)This was one of the craziest hero calls of all-time.
Record-Breaking $438,900 Pot on Live at the Bike (Analysis)Analysis of the biggest pot in Live at the Bike history.
When a Poker A.I. Went Crazy with Five-Three Suited (Analysis)Why would a solver take such a crazy line with such a weak hand?
Phil Hellmuth BLOWS UP After Semi-Bluff (Analysis)Phil Hellmuth lost his mind after this hand.
BONKERS Bluff With $992,500 On The Line (Analysis of PokerGO’s Record-Breaking Pot)Analysis of an insane hand that settled for almost a million dollars.

Bluff-Raising to $302,000 vs Patrik Antonius (Analysis)Doug Polk put in a huge bluff-raise in this hand vs. Patrik Antonius.
Phil Hellmuth Loses It Over Liv Boeree’s Very Standard Play (Analysis)Liv Boeree made a standard play with her set, but Hellmuth still went crazy.
High Stakes Players Collide in Record-Breaking $974,631 Pot (Analysis)The biggest No-Limit Hold’em pot in online poker history.
Jungleman Hits $825,635 Straight Flush vs Phil Ivey’s Quads (Analysis)One of the biggest coolers in history happened between two of the world’s best players.
The Most Unbelievable $135,657 Pot in Poker History (Berri Sweet vs LLinusLLove Analysis)There’s no doubt that this is one of the craziest hands you’ll ever see.

The best poker quizzes
[QUIZ] Can You Play Famous Poker Hands Like a Top Pro?You get the chance to play against some of the world’s best players in this quiz.
[QUIZ] Can You Ace 10 Super Tough Poker Questions?These are our 10 hardest questions from all of our quizzes. No question was answered correctly by more than half of our audience.
[QUIZ] Are You a Shark or a Fish at Live Poker Tables?If you play live poker, this quiz is made for you.
[QUIZ] Can You Size Your Bets Like a Poker Boss?This quiz tests your ability to size your bets.
[Quiz] Can You Beat $0.10/$0.25 on PokerStars?If you play Micro-stakes, you should take this quiz.

[QUIZ] Can You Play These 10 Flush Draws Optimally?How well do you play your flush draws?
Only 10% of Poker Players Will Ace This C-Betting QuizKnowing when to c-bet on the flop is one of the most important skills that a poker player can have.
Check-Raise Strategy Quiz — Are Your Check-Raising Skills Razor Sharp?Do you know how to check-raise like an end boss?
[QUIZ] Are You a Double Barrelin’ Cowboy at the Poker Table?This quiz tests your ability to bet the turn after betting the flop.
Tournament Poker Quiz — How Much Do You Actually Know About MTT Strategy?Test your tournament poker skills with this quiz.

Advanced poker strategy training courses
Postflop Game Plan ($7)Make use of this foundational, multi-media guide that shows when and how to categorize poker hands profitably.

The Upswing LabThis No Limit Hold’em training course is what our world-class team of coaches would teach their younger selves, if they could send information back in time. Updated monthly with a new strategy module, and once a week with a new Play & Explain video.

Winning Poker TournamentsExtensive training course for serious tournament poker players. Learn the strategy Nick Petrangelo uses to crush the world’s toughest events and win millions of dollars.

Advanced Cash Game StrategyImmediately improve your strategy with guidance from a cash game millionaire. Discover cutting-edge strategies taught by legendary pro Alex “Kanu7” Miller.

Advanced PLO MasteryAdvanced PLO Mastery is a comprehensive & digestible training course that will help you demolish Pot Limit Omaha games and become an end boss.

Advanced Heads-Up MasteryJoin Doug Polk as he shows you step-by-step how he mastered HUNL play. The advanced poker tips and strategies in this course will help much more than your heads-up game because understanding wide range situations apply to all forms of poker.

Mastering Mixed GamesLearn how to crush the softest games available as Jake Abdalla teaches you through his winning strategy for Omaha 8, Stud, Stud 8, Razz, and Triple Draw.

High Stakes MTT SessionsJoin Nick Petrangelo as he walks you through dozens of his real-life sessions and shares his battle-tested tactics.

Short Deck CourseThis comprehensive course by Kane Kalas will help you tap into big potential win-rates and cutting-edge strategies for this relatively unsolved and misunderstood game.

PLO MatrixA tool that shows you the optimal way to play any preflop hand in Pot Limit Omaha. Based on GTO preflop ranges from state of the art solvers.

Which Course is Right For You?Take this quick quiz to find out which course is best for your poker playing needs, or keep scrolling for a breakdown of each course.
Wrap-Up
We release new poker strategy articles twice per week here on Upswing. Sign up for our email list here to receive articles in your inbox whenever they go live (you’ll get some pre-flop charts as a bonus).
Alternatively, you can check for updates on our main poker tips, quizzes, and guides page.
Note: Learn step-by-step how to become the best player at the table when you join the Upswing Lab training course. Elite pros have been adding new content every week for the past four years, and you get all of it when you join. Learn more now!

 

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

เรื่องหวยน่ารำคาญ


ที่รักคุณล้มเหลวเป็นเส้นตรง สิ่งที่คุณคิดได้คือเวกัสและมิราจที่น่ารังเกียจ แต่ก่อนที่คุณจะนับสแต็คของคู่ต่อสู้คุณต้องตัดสินใจบางอย่าง ตอนนี้คุณดึงค่าสูงสุดจากคู่ต่อสู้ได้อย่างไร? ในบทความนี้เราจะทบทวนสถานการณ์ของพรีฟล็อปสี่สถานการณ์ (และ “การเปลี่ยนตัวผู้เล่น” 2 แบบ) และมาดูกันว่าคุณควรเล่นสเตรทฟล็อปอย่างไร ไปดูกันเลย 1. วิธีเล่นตรงปัดหลังจากป้องกันบิ๊กบลายด์นี่เป็นหนึ่งในจุดที่พบบ่อยที่สุดที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับการล้มคว่ำ มีคนเปิดจากตำแหน่งใด ๆ (ยกเว้นชัตเตอร์ขนาดเล็ก) และคุณเรียกจากชัตเตอร์ขนาดใหญ่ ในสถานการณ์เหล่านี้คุณควรตรวจสอบการปีนด้วยเส้นตรงของคุณเสมอ ฉันทำซ้ำฉันมักจะตรวจสอบการเพิ่มขึ้นด้วยความล้มเหลวโดยตรงเช่น Big Blind ตัวอย่างบางส่วนอาจเป็น: 5 ♣ 4 ♣ใน A ♠ 2 ♦ 3 ♣ T ♦ 8 ♦ใน Q ♣ J ♥ 9 ♠การไปตามเส้นทางการโทรจะทำให้คุณเสียเงินเป็นจำนวนมากในระยะยาว โดยเฉลี่ยแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับส่วนที่สูงที่สุดของระยะของคนร้ายที่เต็มใจที่จะซ้อนกันและไม่มากจากมือที่อ่อนแอของคนร้ายที่ตัดสินใจที่จะยิงต่อไปที่ทางโค้งและ / หรือแม่น้ำ นี่เป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามของคุณยังคงโทรหากลุ่มมือที่อ่อนแอเหล่านั้นแม้ว่าจะต่อต้านการเพิ่มขึ้นของเช็คก็ตาม (ลองนึกถึงมือเช่นลำไส้และปลายเปิด) สิ่งนี้บังคับให้พวกเขาใส่หม้อมากขึ้นทันที มือที่อ่อนแออื่น ๆ ที่เดิมพันไม่น่าจะทำเงินได้มากกว่านี้ มันจะเป็นคุณในสายตาของปกติถ้าคุณทำคะแนนด้วยเส้นตรงของคุณ: 2. วิธีการเล่นแบบมัลติฟล็อปป์สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นสดที่นั่น ตามทฤษฎีแล้วหากคุณเป็นผู้รุกรานพรีฟล็อปหรือผู้เรียกพรีฟล็อปฉันขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเสมอ บางตัวอย่างอาจยกมือขึ้นเมื่อมีคนล้มเหลวมากกว่า 3 คน: K ♥ T ♣ใน A ♠ Q ♥ J ♠ T ♥ 9 ♥ใน J ♣ 8 ♠ 7 ♥สำหรับข้อมูลที่ จำกัด เรามีเกี่ยวกับหลายทาง กลยุทธ์ดูเหมือนดีที่สุดในการตรวจสอบเพศสัมพันธ์ แม้ว่าบางมืออาจได้รับประโยชน์จากการเดิมพัน แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างสมดุลให้กับช่วงนั้นดังนั้นผู้แก้ปัญหาจึงต้องการตรวจสอบทุกอย่างและไปจากที่นั่น ที่กล่าวว่ามันน่ากลัวที่จะเดิมพัน? ไม่ฉันจะไม่พูดอย่างนั้น หากคู่ต่อสู้ของคุณอ่อนแอนั่นคือหลวมตัวและไม่ให้ความสำคัญกับวิธีการสร้างกลยุทธ์ของคุณมากนักการเริ่มเดิมพันในช่วงที่มีมูลค่าเท่านั้นโดยไม่อยู่ในตำแหน่งเช่นผู้รุกรานพรีฟล็อป อย่างไรก็ตามในฐานะผู้โทรพรีฟล็อปให้เลือกใช้การเพิ่มการยืนยันนั้นหมายเหตุ: เรียนรู้ทีละขั้นตอนว่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดบนโต๊ะได้อย่างไรเมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและคุณจะได้รับทุกสิ่งเมื่อเข้าร่วม ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ 3. วิธีการเล่นตำแหน่งที่ล้มเหลวในตำแหน่งที่คุณเดิมพัน Preflop Raiser เสมอ เดิมพันเสมอ เดิมพันเสมอ ครั้งเดียวที่จะสมเหตุสมผลอีกครั้งก็คือถ้าคุณเผชิญหน้ากับวาฬที่คลั่งไคล้ตัวยงซึ่งรอคอยที่จะพลิกกลับและดึงมันทั้งหมดลงแม่น้ำเมื่อคุณหันกลับมา บางทีมันอาจจะมีความลาดเอียงมากหรืออะไรบางอย่าง จากนั้นคุณควรตรวจสอบด้วยความล้มเหลวตรง 3a. แล้ว 3-bet pot ในตำแหน่งล่ะ? มีความเบี่ยงเบนจากแนวทางนี้เมื่อพูดถึง 3-bet pot จะมีกระดานสองกลุ่มที่มีแนวทางที่เป็นปรปักษ์กัน ในแง่หนึ่งคุณจะมีโต๊ะสูงและในทางกลับกันคุณจะมีโต๊ะด้านล่าง ในกระดานสูงคุณควรเดิมพันด้วยความล้มเหลวโดยตรงของคุณ มีความได้เปรียบในการเข้าถึงและหมูดังนั้นกลยุทธ์การเดิมพันความถี่สูงจึงเหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น: A ♥ Q ♥ใน K ♣ J ♦ T ♦ J ♣ T ♣ใน A ♣ K ♥ Q ♥ในตารางด้านล่างคุณมักจะกลับตัวตรง ฟล็อปประเภทนี้ให้ความสำคัญกับกองหลังที่ไม่อยู่ในตำแหน่งมากกว่าเนื่องจากองค์ประกอบระยะที่หมุนรอบส่วนตรงกลางของเด็ค คุณจะไม่มีการเข้าถึงหรือความได้เปรียบบนกระดานเหล่านี้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณจะไม่สามารถหยุดได้ทั้งหมด ตัวอย่าง: 5 ♦ 4 ♦ o 8 ♣ 7 ♠ 6 ♥ 6 ♣ 5 ♣ o 7 ♥ 4 ♦ 3 ♦ในถ้วยเดิมพัน 3 ใบคุณยังคงได้รับเงินที่ริมแม่น้ำแม้ว่าคุณจะเห็นการปัดอีกครั้งก็ตาม ดังนั้นคุณจะได้รับประโยชน์จากการมีมือที่แข็งแกร่งเหล่านี้ในการควบคุมของคุณด้วยความถี่บางอย่าง 4. วิธีการเล่น Flopped Straight Out of Position เช่น Preflop Raiser มาดูการสนทนาที่ละเอียดขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ มันสำคัญจริงๆว่าใบปัดมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะมีสองกลุ่มคือกระดานสูงและกระดานกลาง – ต่ำ บนกระดานสูงให้คิดว่าเป็นบรอดเวย์สองเท่าหรือสามเท่าคุณควรเดิมพันอย่างแน่นอนทุกครั้ง มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงและการเล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การเดิมพันที่ก้าวร้าวมาก (ความถี่สูง) ฉันพูดถึงมือเช่น: A ♣ K ♣ใน Q ♦ J ♣ T ♥ K ♠ J ♠ใน Q ♣ T ♥ 9 ♣บนกระดานที่มีขนาดกลาง – ต่ำอย่างไรก็ตามมันไม่มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงหรือถั่ว ด้วยเหตุนี้คุณควรใช้กลยุทธ์การเดิมพันแบบป้องกัน (ความถี่ต่ำ) อย่างมาก ฉันขอแนะนำวิธีการตรวจสอบขอบเขต บนกระดานเตี้ย ๆ เหล่านี้แผนในที่นี้คือการตรวจสอบทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจที่จะเริ่มตอกหม้อ อย่าเลือกใช้สายลาที่ซ่อนตัว สร้างหม้อ! ตัวอย่าง ได้แก่ 4 ♥ 3 ♥หรือ 7 ♥ 6 ♣ 5 ♣ T ♣ 9 ♣หรือ 8 ♦ 7 ♥ 6 ♠ 4a สิ่งที่เกี่ยวกับ 3-bet pot ที่ไม่อยู่ในตำแหน่ง? เมื่อพูดถึงพ็อต 3 เดิมพันจะมีกระดานสองกลุ่มที่มีแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์กัน: กระดานสูงและกระดานล่าง นี่ก็เหมือนกับ 3-bet pot เมื่อคุณมีตำแหน่งในฝ่ายตรงข้าม รูปแบบกลยุทธ์จะเป็นไปตามกฎเดียวกัน ในกระดานสูงคุณควรเดิมพันด้วยความล้มเหลวโดยตรงของคุณ มีความได้เปรียบในการเข้าถึงและหมูดังนั้นกลยุทธ์การเดิมพันความถี่สูงจึงเหมาะสมที่สุด ในตารางด้านล่างคุณควรตรวจสอบด้วยเส้นตรงของคุณ ฟล็อปประเภทนี้ให้ความสำคัญกับกองหลังที่ไม่อยู่ในตำแหน่งมากกว่าเนื่องจากองค์ประกอบระยะที่หมุนรอบส่วนตรงกลางของเด็ค คุณจะไม่มีการเข้าถึงหรือความได้เปรียบบนกระดานเหล่านี้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณจะไม่สามารถหยุดได้ทั้งหมด สรุปว่ามี! วิธีการเล่นล้มเหลวโดยสรุป หากคุณมีสถานการณ์เฉพาะที่คุณต้องการทราบวิธีการเล่นตรงโปรดแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง นอกจากนี้หากคุณชอบบทความนี้หรือมีความคิดเห็นอื่น ๆ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่าง พร้อมสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเช่นนี้หรือไม่? อ่านวิธีการเล่นเซ็ตที่ล้มเหลวใน 8 สถานการณ์ทั่วไป จนกว่าจะถึงเวลาต่อไปขอให้โชคดีเครื่องบด! หมายเหตุ: คุณพร้อมที่จะเข้าร่วมผู้เล่นมากกว่า 6,000 คนที่กำลังอัพเกรดทักษะ No Limit Hold’em หรือไม่? เอาชนะคู่แข่งของคุณด้วยกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรการฝึกอบรม Upswing Lab ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777