เรื่องหวยน่ารำคาญ


เรียนทุกคนฉันหวังว่าคุณจะทำได้ดี ประการแรกภาษาอังกฤษของฉันไม่ดี แต่พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉันมาจากประเทศโลกที่สามศรีลังกา ปกติเราจะมีลอตเตอรีแบบ 4 ตัวอักษร 1 ตัวและเริ่มซื้อลอตเตอรีนี้ตั้งแต่เริ่มระบาด (ผ่านทางออนไลน์) ฉันสร้างสเปรดชีต Excel เพื่อป้อนการจับฉลาก 50 ครั้งล่าสุดและกำหนดการคำนวณผลรวมของการจับฉลากแต่ละครั้งค่าเฉลี่ยตัวเลขที่ฉันเห็นล่าสุดความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ แต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันคิดเพราะการจับฉลากแต่ละครั้งแตกต่างจากที่ฉันคาดหวังไว้มาก บางทีฉันอาจใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้อง แต่ฉันรู้ว่ามีผู้ชนะที่เพิ่งชนะโดยใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ นี่คือลอตเตอรี่ 2 ตัวที่ฉันกำลังดูอยู่ คุณสามารถค้นหาลอตเตอรีนี้ที่เรียกว่า “Super ball” ซึ่งฉันค้นหาผ่าน www.dlb.lkdlb.lk (Superball) นี่คือลอตเตอรีอื่น ๆ ที่เรียกว่า “Dhana Nidanya” (Treasure of money) nlb.lk (Dhana Nidhanaya) ใหม่ที่ดีมากคือ ฉันสามารถค้นหาหมายเลขลอตเตอรีในแอปพลิเคชันเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาลอตเตอรี่ที่ใกล้เคียงหรือใกล้เคียงกับตัวเลขเล็กน้อยก่อนซื้อ หากใครทราบวิธีการที่คุณควรใช้ที่นี่สำหรับลอตเตอรี่ชนิดนี้ (4-num-1-letter) โปรดแจ้งให้เราทราบเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เริ่มแรกฉันทำสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการดึงดูดเพื่อทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และการคาดเดาโง่ ๆ ของฉัน แต่ต่อมาฉันก็ติดมัน โปรดอย่าลังเลที่จะกำหนดแนวคิดและความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากคุณมีคำถามหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของฉันโปรดโพสต์ที่นี่และเราจะตอบกลับทันที ขอบคุณ!

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Florida Lottery – Winning Strategy According To Math


Last updated on February 2, 2021
Fantasy 5 is a game where you must pick 5 numbers from a given number field.
It’s like playing basketball where a team needs 5 players.
Did you know that number 5 is the corresponding number for Mercury, the planet of intelligence, awareness and logic?
Thus, let this post make you aware of your options when playing this game.
Learn more about the game so you can make an intelligent and logical game plan.
Hence, even if your birthday is not the 5th, 14th or 23rd, Mercury’s redeeming qualities may still manifest in you.
Without further ado, let’s explore more about the Fantasy 5 game.
Use the correct tool for playing Fantasy 5.
To win the jackpot in a lottery, one needs to buy a ticket. The usual process of buying a ticket involves getting a playslip and marking the numbers one wants to play for in the game.
Easy, right? It seems like a child play that some people simply mark the numbers that they first think of.
However, even a child’s game like a piñata requires a certain strategy for winning. A blindfolded child could mentally count his step to overcome the inability to see the goal.  This way, he could be close to hitting the piñata and win.
Here, we see the importance of a strategy for winning even a simple game like piñata. This also emphasizes the significance of a well-thought-of plan when playing adult games like lotteries.
So what strategies are available for picking lottery combinations?
A commonly used strategy involves statistics where players track the hot and cold numbers. Hot numbers are those that have been drawn more times than the cold numbers. They assume that cold numbers are long overdue and could, therefore, win next.
Some lottery websites even provide players with the statistics, but would a smart lotto player rely on hot and cold numbers?
A lottery game like Fantasy 5 is one event governed by the law of large numbers or LLN. According to this law, a huge increase in the number of draws will show that the frequency of occurrence of all numbers will eventually converge around the same rate.
Therefore, it cancels the effectiveness of the initial observation on hot and cold numbers. This confirms that statistical analysis is not the correct tool for creating lottery combinations. Statistics for number tracking will never work in the lottery.
If so, what will?
The lottery is random, but it is also deterministic. There are causes to all events. This image suggests that a mathematical strategy exists.
This is the computer-generated image of a lottery’s randomness. There are white streaks and gray dots that represent combinations in a lottery game.
This image suggests there is a way to take advantage of the lottery’s randomness. There are ideas a player may use so he will not be mathematically wrong for most of the draws.
The randomness of a lottery game permits the use of probability calculations. These calculations will pave the way for arriving at accurate and more precise conclusions consistent with the law of large numbers. You’ll see more details to support this when you read this visual analysis.
Mindy works in such a great company. Every week, their boss would pass around a box containing 10 balls in orange, purple and green. These balls denote small, but still exciting incentives that change every week.
For this week, orange is for a bag of chips. Purple is for a brand new earphones. Green is for a $50 gift check.
No employee knows the number of balls in each color. Thus, if Mindy wants to know if she could ever pick an orange ball, she has to use statistical sampling.
Yet, the boss may declare there are 5 orange, 2 purple and 3 orange balls. Based on these details, she would know her probability of getting a $50 GC.
The lottery is just like the second scenario. Every game lets players know how many balls there are and how many numbers they must pick. Therefore, a lottery has a finite quality that allows probability calculations.
Probability comprises the best tool to use for the lottery. However, probability alone will not complete a precise mathematical strategy.
You must put combinatorics into your perspective too.
Which ratio should you choose?
A lottery game is random. It has a fundamental probability that no one can control. No one could predict which combinations will win in the next draw. Nonetheless, a mathematical game plan will help bring this winning chance close to your grasp.
Statistics is not the right tool for this; combinatorics and probability are.
One might ask a philosophical question. “Statistics is a mathematical concept, so why can’t I just stick to it?”
In math, our teachers taught us that we must analyze a problem in order to find the right solution. Look for the given or known data and pick a method most appropriate to find the answer.
I have told you above that statistical tracking is not the proper way of selecting numbers. It is because all numbers ultimately have equal chances of getting picked with an increased number of draws .
Since lottery games have known pick size and number field, statistical analysis will not work. That’s why I have shown you that probabilistic analysis is the better way to go.
Statistics and probability are both mathematical concepts, but we have determined that the latter is more appropriate to use with lotteries.  Now, let us focus on establishing what will give us a complete solution to lottery number and combination selection.
A lottery game has thousands to millions of possible combinations, depending on a game.
For example, Florida Lottery Fantasy 5 has 376,992 possible combinations. Each combination has equal probability.
Probability tells how likely an event will occur. In the lottery, probability is the likelihood that your chosen combination will match the winning combination. The formula below helps determine this.
Let us assume you want to play for the combination 5-9-27-35-36. In order to win, the winning combination must have the exact numbers you have selected. Thus, out of 376,992 total combinations, you have only one probability.
This goes for any combination you choose. To increase your chances of winning, buy more tickets with other combinations.
Thinking only about the probability of winning, you could lose the opportunity to find a better game plan. This is the best time to pay attention to the odds of winning.
Odds measure the likelihood that an event will happen against the likelihood that it will not happen.  Hence, odds also refer to the ratio of success to failure. The formula for odds is
Probability and odds are both ratios. Yet, their difference provides an avenue for achieving the strategy that we want to establish.
With probability, you consider only the combination you selected. Thus, this combination is like other combinations by having only one probability to make you win the jackpot. Either you win or you lose, no matter what combination you choose.
With odds, you consider every group of combination and calculate how far or how close it can bring you to the jackpot. Therefore, it does not limit your winning perspective. It lets you discover and understand more about the game so you can find the best way to deal with it.
Probability and odds are two mathematical concepts that players should use together when analyzing combinations in the lottery.
An analogy that could help you understand probability and odds better is a television. Probability is like a black and white television where you see only two colors. White is the probability of winning, and black is the probability of losing.
Odds are like a colored television, like the modern QLED TV, which allows you to see different colors on the screen. These colors represent the combinatorial groups and their unequal odds.
Remember that there are many combinations for a certain lottery game. Odds enable you to divide these combinations into groups. Combinatorial groups do not have the same odds or ratio of success to failure. One group will have a better ratio than the others.
The combinatorial group with the best odds will give players fewer ways of being wrong. This is the group that a smart player will use when picking numbers on the playslip.
This table above is for a Fantasy 5 game with 36 balls. The ideal combination to spend money on is one with 3 odd and 2 even numbers. The worst combination is one that comprises 5 even numbers.
Why? Look at each groups’ ways of winning and failing. A 3-odd-2-even combination can provide 15 times more ways of winning than a 5-even combination. When you play for a combination with 3-odd-2-even, you have 116,280 fewer ways of losing than with a 5-even.
The key concept is to have fewer ways of losing and more ways of winning in your lottery games.
 If you know which combinatorial group has the best odds, would you still insist on anything less? You would definitely not; unless you want to spend money on the wrong combinations for most of the games you play.
In our example above, a 3-odd-2-even combination allows you to have more ways of winning, yet fewer ways of losing. Thus, it is the option you will rationally choose instead of a 5-even combination.
Suppose you do not know about combinatorial groups. You regularly played 2-24-18-22-30 because these are your family members’ birth dates. You have been spending money on one of the worst combinations and then stumbled upon this article.
It is understandable for you to feel regretful after realizing you just wasted your money. The combination you have been using for years turned out to have the worst ratio.
RememberLooking at the odds or ratio of success to failure of a combination will show you if it is worth spending money on as you play the lottery. The combination with the best odds will not exactly give you the next winning combination.The lottery is random and has a governing probability that no one can change. In a lottery game, a combination with the best odds can bring you closer to winning the jackpot.What combinatorial groups can give you is not the power to beat the odds. Instead, it grants you the opportunity to use your logic and free will to make the right choice. You may also choose to not play, if you think this is the ideal action to take.
The combination with best ratio is not necessarily the next winning combination. Instead, it makes spending money worthwhile since you can get closer to the jackpot every time you play.
Always choose the combinatorial group with best ratio of success to failure. Now, let’s explore more about the games’ combinatorial groups and ratios.
Let’s analyze the basic combinatorial groups for Fantasy 5.
Numbers are interesting because they have various meanings and connotations. This number 5, for example, will fascinate you. Some refer to it as the number of humanity. A human (generally) has 5 senses, 5, toes, 5 fingers and 5 major body systems.
With lotteries, you might even feel amazed that there are 5 US states offering Fantasy 5. Florida, Georgia and Arizona have obviously different versions of the game. California and Michigan have games that look similar on the onset, but the differences lie on the game mechanics and prize layout.
So, if you wish to know how to do well in each of these Fantasy 5 games, keep reading with a passion the information below.
With lottery games, the composition of combinations is where you should put your attention to. How do you pay attention to the composition? You would surely ask next.
Combinatorial groups not only differ in terms of odds. They also differ in composition. To explain to you more about composition, we have to first go back to the basics of playing lottery games. 
Anyone who wants to play the lottery must know what numbers and combinations are.
We can say that a number is the basic unit of a combination. One number alone seems insignificant. Yet, when placed together with other numbers, you can have a combination that can win the jackpot.
In lottery games, all balls in a drum have the same weight, texture, shape and size. No ball will get frequently drawn because it is heavier or has a rougher texture than the other balls. All balls in a drum have equal chances of getting taken out during a draw.
A well-played game of Fantasy 5 (or any lottery game) is one where you meticulously select the numbers that will complete a playable combination. This way, you can create a combination that is worth your lottery entertainment budget.
In a Fantasy 5 game, a playable combination comprises 5 numbers from a particular game’s number field.
The number field refers to the balls in a lottery game. Each ball carries each number you may select when forming the combination.
Composition is the anatomy and configuration of a combination. What odd or even numbers have you included in your combination? Which low or high numbers did you select? These are some questions you might ask when you’re considering composition of combination. Remember the composition varies depending on number field of a game.
Let’s first look at Florida Lottery Fantasy 5.
This game offers a prize of about $200,000. Choose 5 numbers from the number field of 36 balls. One play costs $1 and pay another $1 for an EZmatch game to get a chance to win instant cash.
With 36 balls, the total number of possible combinations here is 376,992.
The number sets included here are
Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
Categorizing numbers into odd or even is easy. Even with your eyes closed, you can tell if a number is odd or even.
Thus, the combinatorial groups for this game are
Composition may refer to the odd and even numbers that make up a combination. As a 5-number lotto game, the combinatorial groups here are 5-odd, 4-odd-1-even, 3-odd-2-even, 2-odd-3-even, 1-odd-4-even and 5-even.
The values in the table show that there are only three groups you could choose from, based on their odds. 5-odd and 5-even have the same ratio of success to failure. They both offer 8568 ways to win and 368,424 ways to fail.
The middle option of combinational group is 4-odd-1-even or 1-odd-4-even.  Either group will let you win 55,080 ways and lose 321912 ways.
The groups that provide the best ratio are 3-odd-2-even or 2-odd-3-even.  With 124,848 ways to win, your ways to lose using this group are 252,144. These groups have 1.5 times reduced ways of losing than the worst groups of 5-odd or 5-even.
Would you trade a pattern that can occur 33 times for one that can only happen 15 or 2 times in 100 draws? A keen player would likely not.
When it comes to a mathematical strategy based on composition, odd-even is not the onlystandard. Another decisive factor for choosing numbers is low-high.
For a 5/36 game, there are
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
High = 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
To make the low and high sets, just divide the number field into two.
You also have three options in terms of the ratio of success to failure from low-high composition.
The worst choice is 5-low or 5-high. It offers 15 times fewer ways of winning than the best choice.
The run-of-the-mill option is 4-low-1-high or 1-low-4-high. Its probability value is 2 times lower than the best choice.
The best choice is 3-low-2-high or 2-low-3-high. It can reduce your ways of losing by 1.5 times than when you use a 5-low or 5-high pattern. It also can occur twice as much as the middle choice pattern in every 100 draws.
While doing the laundry, Patricia found a $10bill in the pocket of her jeans. She used it to buy a ticket for 10 consecutive games. She played for 8-12-22-26-34 that she all saw when she watched the television.
Was the decision a good one or not? Let’s see.
Based on odd-even analysis, 8-12-22-26-34 has 5-even pattern. It is one of the worst patterns to use for this game.
If we analyze this combination’s low-high composition, we discover that it has the best ratio because of its 2-low-3-high pattern.
                8-12-22-26-34 = (worst odd-even ratio + best low-high ratio)
We see contradicting analyses for this combination, and this implies that it would not yield a satisfactory result in the draws. Therefore, Patricia’s decision to buy a ticket for 10 consecutive games for 8-12-22-26-34 was impractical. She could have alternatively spent it on other things like food or a basic monthly subscription of Netflix.
If only she were more careful about her number selection, she could have come up with a better combination. If only she read a combinatorial group article before she headed to the lotto retailer, she could have changed her numbers.
There are many ways to tweak her combination in order to follow the best choice of 3-odd-2-even or 2-odd-3-even pattern. She could have instead played for 9-12-23-26-35 or 8-12-21-27-33.
RememberYou could play using a 3-low-2-high or a 5-low combination. The probability of winning remains the same, regardless of the combination.Yet, choosing a 3-low-2-high instead of a 5-low combination lets you benefit from having more ways of winning and fewer ways of losing. This is because a 3-low-2-high pattern has a better ratio of success to failure than a 5-low pattern.
Notice that learning about combinatorial mathematics and applying it as a strategy when playing the lottery is beneficial. It lets you analyze the worth of your originally chosen numbers, then change them when necessary.
This also applies for the California Lottery Fantasy 5.
One play also costs $1, but the top prize starts only at $60,000-80,000. This California Lottery draw also has more balls, 1-39, than the Florida Lottery game.
There are 575,757 total possible combinations here. With 1-36 balls, the odd/even sets are
Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39
Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
Players can make combinations with the patterns in this figure below.
The same combinatorial groups from the Florida draw game exist in this California game. Yet, notice that the number of possible combinations, the probability value and estimated occurrence are different. This is because of the increased number of balls in the 5/39 lotto game.
The easiest way to compare these groups, based on the table’s data, is through their estimated occurrences. The best option is 3-odd-2-even because of its ratio of success to failure of 17 to 33.
It offers the highest number of ways to win at 194,940 and the least number of ways to lose at 380,817.
The 2-odd-3-even pattern might have only 2 fewer occurrences in 100 draws than the 3-odd-2-even. Yet, you can lose in almost 11,000 more ways with a combination with 2 odd and 3 even numbers.
The middle combinatorial groups are 4-odd-1-even and 1-odd-4-even. The best pattern has twice as many ways of winning than the 4-odd-1-even pattern. Meanwhile, the 1-odd-4-even group offers 2.5 times fewer ways of winning than the best pattern.
The intelligent choice is easy to make when you are comparing 3-odd-2-even with 5-odd and 5-even. You can have a 3-odd-2-even combination that can appear more than 10 times in 100 draws than 5-odd or5-even.
In 100 draws, you can lose 97 times with a 5-odd combination or 98 times with a 5-even combination.
Clearly, the best choice will give you 34 winning opportunities out of 100 draws. The worst choice can give you only 2 opportunities to win.
Therefore, select your combination so it can have 3 odd and 2 even numbers. Conversely, you must complete another analysis of your combination in order to make sure it will really bring you close to the goal. Look at your combination’s low and high number composition.
A 5/39 game has
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
High = 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
See the low-high combinatorial patterns you can use here in the table below.
The pattern with the highest probability value is a 3-low-2-high combination. Thus, this pattern with 194940 ways of winning can give you 34 winning opportunities from 100 attempts.
Its ratio of 17 to 33 is slightly higher than that of a 2-low-3-high group, but still better.
The 4-low-1-high and 1-high-4-low patterns respectively have 92055 and 77520 ways of winning. These values make them the middle choice of low-high combinatorial patterns in a 5/39 draw game.
There are also 15504 combinations with 5-low pattern and 11628 combinations with 5-high pattern. The 5-low pattern offers 13 times less ways of winning than the 3-low-2-high. The 5-high group offers the smallest chance of winning, which is 17 times less than 3-low-2-high.
This table above provides a useful reminder of how to choose numbers with the best low-high pattern.
How should a player use this knowledge in actual play instances?
It was Frank’s grandfather’s 15thdeath anniversary, and to relive the old man’s legacy in a way; he played his favorite lottery combination of 19-23-27-30-39. He recalls that when his grandfather was still alive, the old man went home and excitedly told them that his combination won.
It was really not the jackpot prize since the old man only matched 4 out of 5 numbers of the winning combination. Still, the grandfather brought home about $400.
Thinking that he would also be as lucky, Frank played the combination that his grandfather had played for more than 6 years.  Is the combination lucky or does its combinatorial pattern contributed to its onetime almost-success in winning the jackpot?
Let’s analyze 19-23-27-30-39 together.
This combination follows a 4-odd-1-even pattern. From our discussion above, we have determined this pattern to be one of the middle choices for its ratio of 4 to 21.
It also has 1-low-4-high pattern. This is likewise a middle choice among low-high combinatorial groups for the 5/39 game.
In summary,
19-23-27-30-39 = (middle odd-even ratio + middle low-high ratio)
You might think that Frank’s grandfather’s combination is good enough. Yet, Frank would probably get closer to winning the jackpot if he will change some numbers. One possible new combination he could use instead is 6-15-19-27-30 to use the best odd-even and low-high ratios.
Use basic combinatorial analysis for Michigan Fantasy 5 too.
The above information also applies to Michigan Lottery Fantasy 5, since it also has 1-39 balls in the number field. Michigan Lottery has different game mechanics and prize. Its starting jackpot is $100,000, which is higher than California Lottery’s.
Here, you can buy $1-each ticket in-store and/or online. Playing online, there’s “Combo My Numbers” option. It is like a lottery wheel wherein you can choose 6-10 numbers. The system will auto-generate all possible combinations of your selected numbers.
While this option might seem convenient, do you think it is also efficient? We discussed that there are thousands of possible combinations in the Fantasy 5 game. However, only a few are worth spending money on.
Even if you limit the number field to only 10, not all combinations from these 10 numbers have the best odds. Basic combinatorial analysis helps you filter these combinations so you would know which the best to use are. It could be useless to use the combo feature when you play online because you would also pay for combinations that have worst or low ratio of success to failure. Stick to picking the 5 numbers on your own. This remains the helpful method since you can enter a combination with best or high odds.
Remember Analyzing combinatorial groups is one example of when to apply the concept of combinatorial mathematics. This area of math allows us to group, count, arrange and select anything with a finite system. Combinatorial mathematics may apply to any object like fruits of animals; even numbers of balls in the lottery.Categorizing numbers as odd, even, low and high provides us with way to make accurate mathematical calculations. It is not exactly the strategy in itself. Combinatorial mathematics allows you to make …

ธุรกิจการพนันของสหรัฐฯสร้างความตื่นเต้นให้กับประธานาธิบดีไบเดน


โพสต์: 1 กุมภาพันธ์ 2021 10: 56h. Last updated: 1 ก.พ. 2564 10:56 น. แอละแบมาเป็นหนึ่งในห้ารัฐที่ไม่มีตั๋วลอตเตอรี ปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง จอห์นโรเจอร์สสมาชิกสภาคองเกรสของรัฐแอละแบมาซึ่งเห็นในปี 2019 สำนักงานศาลเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้ต้องการที่จะชนะลอตเตอรีในรัฐ การคาดการณ์รายได้ภาษีจากลอตเตอรี่และการพนันในรูปแบบอื่น ๆ ทำให้การขยายตัวของเกมเป็นที่สนใจสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติในทั้งสองทางเดิน (ภาพ: ข่าว WSFA 12) ผู้แทนสภาแห่งรัฐจอห์นโรเจอร์ส (D-Birmingham) ออกกฎหมายลอตเตอรีล่วงหน้าก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นของการประชุมรัฐอลาบามาซึ่งจะเริ่มในวันที่ 2 กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ House Bill 199 แก้ไขมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐและ Alabama Lottery รายได้จากการจับสลากแบ่งออกเป็นสามทาง 40% ของรายได้จะเข้าสู่งบประมาณการศึกษาของรัฐอีก 40% เข้ากองทุนทั่วไปและอีก 20% ที่เหลือให้แก่หน่วยบริการราชทัณฑ์อลาบามา โรเจอร์สซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐที่ทำงานในเมืองหลวงมอนต์โกเมอรีมานานตั้งแต่ปี 1982 ได้สนับสนุนการพนันที่ถูกกฎหมายมานาน นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินลอตเตอรีแล้ว Rogers จะแนะนำใบเรียกเก็บเงินในวันพรุ่งนี้เพื่อทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย เกมสองฝ่ายรองรับ Alabama, Alaska, Hawaii, Utah และ Nevada เป็นเพียงห้ารัฐที่ไม่มีลอตเตอรี่ในขณะนี้ โรเจอร์สไม่ใช่ผู้ร่างกฎหมายเพียงคนเดียวที่พยายามทำให้อลาบามาออกจากรายการ วุฒิสมาชิก Pro Tempore Del Marsh (R-Talladega) กล่าวว่าเขาจะแนะนำตั๋วลอตเตอรีในระหว่างการประชุม กฎหมายของพรรครีพับลิกันขยายขอบเขตการพนันโดยกำหนดให้รัฐเจรจาข้อตกลงการเล่นเกมกับ Poarch Band of Creek Indians ซึ่งปัจจุบันรัฐเป็นเจ้าของและมีคาสิโนสามแห่ง ได้แก่ Wind Creek Atmore, Wind Creek Montgomery และ Wind Creek Wetumpka อย่างไรก็ตามคาสิโนให้บริการเฉพาะเทอร์มินัลเกมบิงโกเนื่องจากรัฐและชนเผ่าไม่เคยลงทะเบียนสำหรับเกมคอมแพคที่อนุญาตให้เล่นเกมอินเดียระดับ III ซึ่งเป็นระดับคลาสของเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะ จะให้รายได้ภาษีใหม่ที่สำคัญสำหรับรัฐ เขาต้องการใช้เงินดังกล่าวเพื่อมอบทุนการศึกษาด้านการศึกษาของรัฐเพิ่มเติมและขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแอละแบมา ฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำได้โดยไม่ต้องเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษี” มาร์ชกล่าวกับ The Associated Press บิลพนันกีฬาของ Rogers ใช้สำหรับการเดิมพันทั้งโดยตรงและมือถือ Wind Creek Casino และ State Racecourse และ Dog Race Track ได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้การเรียกเก็บเงินยังกำหนดให้คณะกรรมการการพนันของ Alabama Sports ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อสร้างใบอนุญาตการพนันกีฬาประเภทต่างๆที่ธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ สามารถใช้ได้ รายได้หลักจากการเดิมพันเมื่อปีที่แล้วกลุ่มวิจัยการพนันที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการรัฐแอละแบมา Kay Ivey (R) สรุปในเดือนธันวาคมว่าการพนันที่ถูกกฎหมายสามารถให้เงินแก่รัฐได้ 700 ล้านเหรียญต่อปี รายงาน 876 หน้าของกลุ่มยังกล่าวด้วยว่าการพนันที่ขยายตัวจะสร้างงานใหม่เกือบ 20,000 ตำแหน่ง“ ฉันให้ข้อคิดเห็นสุดท้ายเกี่ยวกับการพนันเป็นของคนในรัฐที่ยิ่งใหญ่ของเราและหากมีคำแนะนำสำหรับแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงฉันจะเก็บไว้ พวกเขา ฉันจะทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแอละแบมาเพื่อดำเนินการดังกล่าวอย่างโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ต่อชาวแอละแบมา “ไอวี่ย์กล่าวในเดือนธันวาคม การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่จะขยายการพนันในแอละแบมาซึ่งผ่านโดยฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐยังคงต้องได้รับการอนุมัติ จากประชาชน. การลงคะแนนเสียงตามรัฐธรรมนูญของ Alabama ต้องการเสียงข้างมาก 60%

คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด
123 yesคาสิโน
คาสิโน ที่ดีที่สุด
คาสิโนufabet
คาสิโน ufabet

เรื่องหวยน่ารำคาญ


เมื่อวานก็เลยลุ้นหวยกันหน่อย ออกจากกระเป๋าของฉันฉันลงเอยด้วยการใช้จ่ายทั้งหมด $ 120 ฉันเริ่มต้นด้วย 100 ฉันซื้อตั๋วราคา 20 เหรียญห้าใบในเสื้อใหม่ ทั้ง 5 คนเป็นผู้แพ้ดังนั้นฉันจึงหยิบออกมาอีกยี่สิบคนและได้มาอีกหนึ่ง เขาเป็นผู้ชนะเกมเดียว $ 100 เขาซื้อตั๋วคนละ 20 เหรียญสองใบและจากไป ทั้งสองเป็นผู้แพ้ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็อยู่ที่ Philly ใน Wawa และได้ตั๋วมูลค่า $ 30 สองใบ ครั้งแรกเป็นความผิดพลาดครั้งที่สองคือผู้ชนะอีก $ 100 ฉันพูดครอบคลุมนั้นซื้อตั๋ว $ 20 สองใบและตั๋ว $ 10 ($ 60) สองใบและจากไป พวกเขาทั้งหมดลงเอยด้วยการเป็นผู้แพ้ ระหว่างทางกลับบ้านฉันแวะที่ร้านเดียวกันและซื้อตั๋วอีก 20 เหรียญ (หมายเลขถัดไปไม่มีใครซื้อระหว่างกัน) และอีก 2 เหรียญจาก 10 เหรียญ (เห็นได้ชัดว่ามีคนเข้ามาซื้อครึ่งม้วน) ตอนนี้ฉันมีเงินจากทั้งหมด 120 เหรียญที่ฉันจะป้อนและใช้จ่ายให้กับผู้ชนะ $ 100 สองคน ตั๋ว 10 เหรียญแรกไม่มีค่าอะไรเลยคนที่สองคือผู้ชนะคนเดียวอีก 100 เหรียญ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองกำลังหัวเราะอยู่ในรถ ฉันเริ่มขูดใบเรียกเก็บเงิน $ 20 และแต่ละสัญลักษณ์ที่ด้านบน (ช่องว่างโบนัส 4 ช่อง) เป็นเกม ตอนแรกฉันคิดว่าฉันได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จริงๆ แต่มันก็เป็นแค่ 4 อย่างที่คุณเดาได้อีก $ 100 ตอนนี้ฉันมีเงิน 200 หลังจากใช้จ่ายทั้งหมด 420 เหรียญ 120 ออกจากกระเป๋า ดังนั้นฉันจึงมีกำไร $ 80 กลับมาในเสื้อยืดฉันแวะที่ร้าน 711 ใกล้บ้านแล้วหยิบเงินสอง 30 ดอลลาร์และ 20 ดอลลาร์ เขายังคงลงทุนเดิมและเลือกใช้ทั้งสามอย่างนี้ 20 ดอลลาร์และ 30 ดอลลาร์แรกเป็นความผิดพลาด คนที่สองได้รับรางวัล $ 250 นำเงิน 300 ไปที่ธนาคารและซื้อเลเยอร์อีก $ 70 วันนี้ มาดูกันว่าวันนี้ฉันจะได้ผู้ชนะ $ 500 หรือผู้อ้างสิทธิ์

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

ธุรกิจการพนันของสหรัฐฯสร้างความตื่นเต้นให้กับประธานาธิบดีไบเดน


โพสต์: 29 มกราคม 2021 11:46 น. Last updated: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:20 น. Philip Conneller อ่านเพิ่มเติมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในมิชิแกนที่มีพฤติกรรมลอตเตอรี 1 ล้านดอลลาร์ต่อหุ้นถูกกล่าวหาว่าคุกคามนักลงทุนด้วยเงิน 19 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อตั๋ว Viktor Gjonaj คิดว่าเขามีระบบที่จะชนะลอตเตอรีของมิชิแกน ตอนนี้เขาถูกตัดสินจำคุก 20 ปี (ภาพ: ธุรกิจดีทรอยต์ของ Crain) Victor Gjonaj วัย 43 ปีจาก Shelby Township ผู้ก่อตั้ง Imperium Group บริษัท อสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ประสบความสำเร็จจากโทรจันล่มสลายหลังจากหยุดทำงานในช่วงฤดูร้อนปี 2019 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Title Plus Services ซึ่งเป็น บริษัท ปลอมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความหลงใหลในลอตเตอรีขนาดใหญ่ของเขาเอง ตามที่อัยการของรัฐบาลกลางระบุเมื่อ 6 ปีที่แล้วพ่อของลูก 4 คนเชื่อว่าเขาพบวิธีที่จะได้รับแจ็คพอตก้อนโต มิชิแกนลอตเตอรีถูกจับในมิชิแกนลอตเตอรีพร้อมตั๋วเพียงพอที่จะซื้อและ Gjonaj กระตือรือร้นมากกับความคิดที่ว่าเขาเริ่มดำเนินการบนเส้นทางของการฉ้อโกงอย่างกว้างขวางโดยเชื่อว่าหากหมายเลขของเขาออกมาในที่สุดวันหนึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ . แต่เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในวันพฤหัสบดี เขาสารภาพผิดและคาดว่าจะถูกจำคุกนานถึง 20 ปี “ คำโกหกของจำเลยติดอยู่กับเขาและตอนนี้เขาจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของแผนการฉ้อโกงของเขา” ทิโมธีวอเทอร์สเจ้าหน้าที่พิเศษที่ดูแลเอฟบีไอมิชิแกนผู้ซึ่งชนะ บริษัท แชมในปี 2560 ในขณะที่กโจนาจกำลังติดตามระบบลอตเตอรีของเขา พวกเขาพบว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินมากขึ้น แต่ปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงอัยการกล่าว จากประสบการณ์ของเขาในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เขาก่อตั้ง Title Plus และกล่าวว่าเขาจะลงทุนในข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สะดุดตาในขณะที่โน้มน้าวให้เหยื่อให้เงิน แต่ตามที่อัยการระบุว่า Title Plus เป็น บริษัท เชลล์ และแผน Ponzi มิชิแกนลอตเตอรีไม่มีการลงทุนเพื่อโชคลาภ Gjonaj เปลี่ยนเงินเป็นกองทุนแผนการพนันที่วุ่นวายของเขา Gjonaj อธิบายการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่สมมติขึ้นอย่างสมบูรณ์และมักจะจ่ายเงินให้นักลงทุนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและโน้มน้าวให้เขาให้เงินต่อไป ‘ผลกำไร’ ที่เขาอ้างว่าแอบอ้างนั้นมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ “อัยการกล่าว การขุดหลุมในเดือนสิงหาคม 2019 การกระทำของ Gjonaj เริ่มหมดหวังมากขึ้นเมื่อแผนการของเขาเริ่มคลี่คลายและนักลงทุนก็ล้มเหลว จากข้อมูลของ Business Detroit ของ Crain เขาใช้เงิน 1 ล้านดอลลาร์กับลอตเตอรี่ทุกสัปดาห์ในขณะที่คดีแพ่งดำเนินต่อไป ณ จุดนี้จากข้อมูลของ Business Detroit ของ Crain Gjonaj ได้หลบหนีหรือพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ แมทธิวชไนเดอร์อัยการสหรัฐฯกล่าวเพิ่มเติมในแถลงการณ์ว่า “การพนันของจำเลยไม่เพียงทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์อีกหลายรายด้วย” สตีฟฟิชแมนทนายความของ Gjonaj บอกกับดีทรอยต์นิวส์ว่าลูกค้าของเขาเป็นคนติดการพนันที่ไม่รู้เรื่องการใช้จ่ายที่มิชิแกนลอตเตอรีสังเกตเห็น สถานการณ์นี้” ฟิชแมนกล่าว “การเสพติดของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในรัฐมิชิแกน แต่เขาสามารถเล่นการพนันต่อไปได้”

คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด
123 yesคาสิโน
คาสิโน ที่ดีที่สุด
คาสิโนufabet
คาสิโน ufabet

ธุรกิจการพนันของสหรัฐฯสร้างความตื่นเต้นให้กับประธานาธิบดีไบเดน


โพสต์เมื่อ: 27 มกราคม 2564 09:19 ปรับปรุงล่าสุด: 27 มกราคม 2564 12: 07 น. Philip Conneller อ่านเพิ่มเติมตั๋วลอตเตอรีนิวยอร์กสามารถจัดส่งไปยังบ้านของลูกค้าได้อย่างถูกกฎหมายผ่านตัวแทนจำหน่ายบุคคลที่สาม State Gaming Council กำลังหาวิธีหยุดยั้งการลดลงของยอดขายจากการแพร่ระบาด ชายคนหนึ่งซื้อตั๋วล็อตโต้ในเมืองโบเดกานิวยอร์กซิตี้ ขณะนี้ตั๋วลอตเตอรีนิวยอร์กสามารถจัดส่งให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐที่สั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้ว (ภาพ: Justin Lane / EPA) Jackpocket จากแมนฮัตตันเริ่มให้บริการตั๋วลอตเตอรีเช่น Powerball และ Mega Millions ในรัฐเมื่อสองสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม Gaming Commission ของวันอังคารได้อนุมัติให้ บริษัท จัดหาตั๋วแบบขูดขีดที่สามารถสั่งซื้อผ่านแอพมือถือได้ Jackpocket อธิบายตัวเองว่า “Uber Eats หรือ Instacart for the Lottery” ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรีที่ได้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียวในนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติจาก New Jersey Division of State Lottery ในปี 2019 และเนื่องจากหลายคนหลีกเลี่ยงการไปที่ร้านค้ารายได้จากลอตเตอรีของนิวยอร์กลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต้นของการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามตามเอกสารงบประมาณของรัฐค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมคาดว่าจะลดลง 9% สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สำหรับระบบการสมัครสมาชิกลอตเตอรี Jackpocket มีแผนจะเปิดตัวระบบสมัครสมาชิกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถซื้อตั๋วรวมกันได้ในคราวเดียว Jackpocket ซื้อตั๋วลอตเตอรีในนามของลูกค้าและลูกค้าจะได้รับภาพถ่ายที่สแกนด้วยโทรศัพท์มือถือของเขา รางวัลสูงถึง $ 600 จะถูกฝากเข้าบัญชีผู้เล่นโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ชนะโดยตรงและ บริษัท ลด 8% ของเงินฝาก นั่นคือมากกว่า 6% ของผู้ค้าปลีกลอตเตอรีแบบดั้งเดิมที่ New York Convenience Store Association (NYACS) ไม่พอใจ ผู้ค้าปลีก Going GlobalLottery มีมาหลายปีแล้ว แต่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในพื้นที่สีเทาในรัฐส่วนใหญ่ และในบางกรณีก็ผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงบางส่วนเป็นธุรกิจระหว่างประเทศอย่างแท้จริงทำให้ผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถแข่งขันในลอตเตอรีของสหรัฐฯในนามของพวกเขาได้อย่างไรชายคนหนึ่งจากแบกแดดอิรักสามารถชนะในเดือนเมษายน 2015 . แจ็คพอตลอตเตอรีโอเรกอน 6.4 ล้านดอลลาร์ ชายนิรนามซื้อตั๋วออนไลน์ผ่าน theLotter.com ซึ่งมีตัวแทนที่สามารถซื้อตั๋วจริงจากไซต์ในโอเรกอน ที่ร้านสะดวกซื้อในรัฐโอเรกอน. บางรัฐได้อัปเดตกฎแล้ว แต่ Multistate Lottery Association (MUSL) ซึ่งเป็นกลุ่มลอตเตอรีที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับลอตเตอรี Powerball เชื่อว่าผู้ค้าปลีกจะสนใจบางสิ่งบางอย่างในเดือนธันวาคม MUSL กล่าวว่ากำลังดิ้นรนกับการขยายตัวระหว่างประเทศผ่านข้อเสนอ ขายตั๋วให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ในท้ายที่สุดตราบใดที่เงินจากการขายตั๋วไปสู่สาเหตุที่ดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาที่ MUSL เข้าร่วมอันตรายอยู่ที่ไหน? นี่เป็นความคิดที่ขัดแย้ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากยอดขาย Powerball ลดลงด้วยเช่นกันอาจเป็นขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการ

คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด
123 yesคาสิโน
คาสิโน ที่ดีที่สุด
คาสิโนufabet
คาสิโน ufabet

เครื่องโบนัสฝากเงินครั้งแรก


เนื่องจากเราอาจทำให้เกิดความสับสนเราจึงไม่ต่อต้านลอตเตอรี่อย่างแน่นอน อันที่จริงการเล่นลอตเตอรี่ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้อย่างถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่เราแนะนำ แต่มีความแตกต่างระหว่างการเล่นลอตเตอรี่และการเล่นลอตเตอรี่ เราไม่แนะนำอย่างหลังด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างชัดเจน การบีบบังคับที่พบบ่อยอย่างน่าประหลาดใจในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคนจำนวนมากซื้อสลากในปริมาณมาก พวกเขาพยายามเพิ่มโอกาสในการชนะโดยการเข้าร่วมในลอตเตอรี่หลายสิบใบซื้อลอตเตอรีจำนวนมากสำหรับแต่ละใบและใช้จ่ายเป็นแพ็คในกระบวนการ ในแง่หนึ่งคำตอบคือใช่การเล่นลอตเตอรีเป็นเรื่องสนุกและคุณต้องแข่งขันเพื่อชนะ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถปรับปรุงโอกาสในการชนะได้โดยการซื้อลอตเตอรีมากขึ้นในทางสถิติ แต่นี่หมายความว่าคุณควรซื้อลอตเตอรีเป็นประจำหรือไม่? หากคุณถามเราคำตอบคือไม่ – และนี่คือเหตุผล: 1- การ์ดขูดดีกว่า (บางครั้ง) ประการแรกการ์ดขูดอาจดีกว่าสลากแบบดั้งเดิมในบางกรณี มีตัวเลือกรางวัลมากมายให้เลือกคุณไม่ต้องรอให้จับหมายเลขและโอกาสในการถูกรางวัลจะสูงขึ้นมาก เป็นที่ยอมรับว่าคุณไม่น่าจะเดินหนีไปพร้อมกับโชคลาภหลังจากซื้อบัตรขูดไม่กี่ใบ แต่เมื่อพูดถึงอัตราต่อรองในการชนะรางวัลโทเค็นคุณมักจะมองว่าราคาต่อรอง 1 ใน 3 ดีกว่าอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ – แม้แต่รางวัลที่น้อยที่สุด บัตรขูดเป็นครั้งคราวอาจดีมากสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรเพลิดเพลินในระดับที่เข้มงวดและระมัดระวัง 2 – การตลาดที่ทำให้เข้าใจผิดนี่เป็นเรื่องร้องเรียนส่วนบุคคล แต่ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเพื่อเพิ่มปัญหา . วิธีที่โฆษณาลอตเตอรี่ส่วนใหญ่จะทำให้คุณคิดว่าทุกคนที่เข้ามาจะได้รับรางวัลเงินสดที่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต หรืออย่างน้อยก็มีเงินเพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแบ๊งค์ของพวกเขา นโยบายการโฆษณาอย่างเป็นทางการป้องกันไม่ให้มีการอ้างสิทธิ์โดยตรง (หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะ) ของการรับประกันผลกำไรในสื่อทางการตลาดเช่นนี้ อย่างไรก็ตามโฆษณาลอตเตอรีไม่ได้มีความละเอียดอ่อนในวิธีการทำการตลาดตั๋วและผลิตภัณฑ์ต่างๆ คาสิโนอาจมีความผิดในการเชิดชูทั้งสิ่ง แต่เกมคาสิโนให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความสนุกมากกว่ารางวัลเพียงอย่างเดียว ลอตเตอรี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเนื่องจากไม่มีการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องหลังจากซื้อตั๋วของคุณอย่างแท้จริง 3 – โอกาสที่เลวร้ายที่สุดของตั๋วลอตเตอรีที่ชนะมีอัตราต่อรองที่เลวร้ายที่สุดในแนวการพนันทั้งหมด ในสหราชอาณาจักรอัตราต่อรองของการจับคู่ตัวเลขหกตัวในการจับฉลากรายสัปดาห์คือ 1 ใน 45,057,474 หากคุณลองแจ็คพอต EuroMillions โอกาสในการเลือกหมายเลขที่ถูกต้องคือ 1 ใน 139,838,160 จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ล้วนๆสิ่งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้และไม่มีความแตกต่างเลย แม้ว่าจะเป็นการจับคู่ตัวเลขเพียงสามตัวในลอตเตอรี แต่คุณกำลังมองหาอัตราต่อรองที่ 1 ใน 97 ตอนนี้ให้ถามตัวเองว่าถ้าเป็นอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องกับเกมรูเล็ตหรือแบล็คแจ็คคุณจะเอาไหม? มันสนุกกว่ามากในการวางเดิมพันด้วยเงินที่มีขอบบ้านที่ต่ำกว่าแบบทวีคูณ อีกครั้งนี่ไม่ได้หมายความว่าการหลีกเลี่ยงตั๋วลอตเตอรีเป็นหนทางที่จะไป เป็นเรื่องของการเข้าหาพวกเขาด้วยความระมัดระวังและระมัดระวังบางทีอาจจะใช้จ่ายเงินพนันของคุณมากขึ้นในกิจกรรมต่างๆที่มีโอกาสที่ดีกว่า 4 – Total Temptation นอกจากนี้ยังสร้างความรำคาญส่วนตัวเล็กน้อย แต่ความจริงที่ว่าคุณไม่สามารถหลีกหนีจากโฆษณาลอตเตอรี (และความพร้อมใช้งาน) อาจเป็นเรื่องน่ารำคาญ มีข้อ จำกัด ที่รุนแรงว่าคาสิโนและเจ้ามือรับแทงสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้ที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร ด้วยลอตเตอรี่คุณแทบจะไม่สามารถพลิกมุมได้โดยไม่ต้องถูกถล่มด้วยโฆษณาทุกประเภท ตรงไปตรงมาเป็นความคาดหวังที่ไม่อาจต้านทานได้ว่ากฎหมายส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจต่อต้าน แม้แต่พวกเราที่รู้ดีว่าเราไม่น่าจะชนะก็ยังมีความผิดในการถลุงตั๋วเป็นครั้งคราวแม้ว่าเราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณดีกว่าที่จะใช้จ่ายเงินที่คาสิโนออนไลน์ ตัวเลือกที่ดีกว่าพร้อมใช้งานออนไลน์สุดท้ายหนึ่งในข้อโต้แย้งหลักในการซื้อตั๋วลอตเตอรีในความหมายทั่วไปคือมีตัวเลือกที่ดีกว่าบนอินเทอร์เน็ต ลอตเตอรี่ออนไลน์เฉพาะทางให้การเข้าถึงการจับรางวัลเป็นประจำหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งจากทั่วทุกมุมโลก วาดว่าในบางกรณีมีอัตราต่อรองที่ดีกว่าที่บ้านเป็นทวีคูณ ก่อนเข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นจากเขตอำนาจศาลของคุณได้รับอนุญาต นอกจากนี้คุณจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเนื่องจากลอตเตอรี่ต่างประเทศไม่ได้ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่คุณจะพบตัวเลือกที่น่าสนใจและราคาไม่แพงมากมายให้เลือกซึ่งบางครั้งก็มีอัตราเดิมพันทางดาราศาสตร์น้อยกว่า นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับบทวิจารณ์และคำแนะนำของลูกค้ามากมายทางออนไลน์ทำให้ง่ายต่อการทราบว่าจะใช้จ่ายเงินของคุณที่ไหนและควรหลีกเลี่ยงอะไร สุดท้าย … สิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเล่นหวยเมื่อถูกถามก็คิดว่าตัวเองเป็นนักเสี่ยงโชค น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาว่าลอตเตอรี่เป็นรูปแบบการพนันที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในโลก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลอตเตอรี่ก็เหมือนกับกิจกรรมการพนันอื่น ๆ ที่มีอัตราต่อรองแบบเดียวกัน จับตาดูการใช้จ่ายของคุณอย่าลืมตัวและจัดสรรแบ๊งค์พนันของคุณให้มากขึ้นเพื่อทำกิจกรรมที่สนุกและน่าพอใจ! คุณอาจพบบทความต่อไปนี้ที่น่าสนใจ: โพสต์ที่กำลังมาแรง

คาสิโน มาเก๊า
คาสิโน ปอยเปต ออนไลน์
คาสิโน UFABET
คาสิโน 66
คาสิโน66

ธุรกิจการพนันของสหรัฐฯสร้างความตื่นเต้นให้กับประธานาธิบดีไบเดน


โพสต์: 23 มกราคม 2021 11:41 น. Last updated: 23 ม.ค. 21 02:01 น. Steve Bittenbender อ่านเพิ่มเติมหลังจากสร้างมานานกว่าสี่เดือนในที่สุดแจ็คพอต Mega Millions ก็ออกมาในคืนวันศุกร์ ลอตเตอรีแบบหลายสัปดาห์ประกาศว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจับสลาก ET เวลา 23.00 น. ตั๋วหนึ่งใบได้รับรางวัล 1 พันล้านดอลลาร์ John Crow ผู้ประกาศรายชื่อ Mega Millions กำลังเตรียมที่จะประกาศตัวเลขที่ถูกรางวัลสำหรับการจับรางวัล 1 พันล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นี้ ตั๋วใบเดียวที่ซื้อจาก Kroger ในเขตชานเมืองของเมืองดีทรอยต์ตรงกับตัวเลขห้าตัวและลูกบอลขนาดใหญ่ (ภาพ: Mega Millions / YouTube) ตามที่ Michigan Lottery ตั๋วที่ชนะถูกขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Kroger ในเมือง Novi รัฐมิชิแกนชานเมืองดีทรอยต์ ผู้ถือสามารถเลือกระหว่างการผ่อนชำระรายปี 29 ปีหรือตัวเลือกเงินสด 737 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 530 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี แจ็คพอตพันล้านดอลลาร์เป็นรางวัลลอตเตอรี่ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับ Mega Millions รางวัลใหญ่ที่สุดคือ 1.54 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2018 หมายเลขที่ชนะคือ 4-26-42-50-60 Mega Ball 24 ครั้งและรางวัล Mega Millions Grand Prize ได้รับ 37 ครั้งนับตั้งแต่การเรียกร้องครั้งสุดท้าย , ภัยแล้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เกม. แจ็คพอต Mega Millions เริ่มต้นที่ 970 ล้านดอลลาร์แตะ 10 จุดด้วยรางวัล Powerball มูลค่า 733 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ เมื่อถึงตัวเลขทางดาราศาสตร์ผู้ชนะจะเลือกตัวเลือกเงินสด ล้านดอลลาร์เป็นเพียงเล็กน้อย แต่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ชนะ: ดังที่ Mike Savage ซีอีโอของนักบัญชี 1-800 กล่าวว่ารัฐบาลเรียกเก็บภาษีเมื่อได้รับ ปัจจุบันภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางอยู่ในระดับต่ำจากมุมมองในอดีตและไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด อาจใช้เวลาหลายปีนับจากนี้” ซาเวจกล่าว “ ซึ่งหมายความว่าจากมุมมองของภาษีการได้รับเงินรายปีอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากอัตราภาษีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระหว่างทางมากกว่าที่จะลดลง” แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินบำนาญ Stan Haithcock กล่าวว่าการชำระเงินรายปีที่ thebalance.com ยืนยันว่าตัวเลือกนี้ ข้อเสนอ ประการแรกการจ่ายเงินรายปีจะรับประกันรายได้และการตรวจสอบขนาดเล็กสามารถช่วยให้ผู้คนจัดการเงินได้ดีขึ้นและตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ตามข้อมูลของ Mega Millions ผู้ชนะ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับเงินรายปีจะได้รับเงิน 15 ล้านดอลลาร์ ปีนี้. การชำระเงินที่ตามมาแต่ละครั้งจะมากขึ้น 5% ดังนั้นการชำระเงินครั้งสุดท้ายในปี 2593 จะอยู่ที่ประมาณ 61.7 ล้านดอลลาร์ นอกจากแจ็คพอตแบบวิน – วิน 10 รางวัลขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์แล้ว Mega Millions ยังมอบเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่จับคู่หมายเลขห้าตัวแรก พวกเขาสองคนจะได้รับ 2 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงตัวเลือก Megaplier สองใน 10 คนนี้ซื้อในนิวยอร์กและอีกสองคนในฟลอริดา ส่วนที่เหลือถูกซื้อในแมริแลนด์มิสซูรีนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียรางวัล 2 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังตั๋วในนอร์ทแคโรไลนาและเวอร์จิเนียและตั้งแต่แจ็คพอตล่าสุดออกไปเมื่อวันที่ 15 กันยายนมีการชนะ 70 รางวัลกว่า 1 ล้านดอลลาร์ . นอกจากนี้การจับรางวัลในวันศุกร์ทำให้ผู้เล่น 187 คนร่ำรวยขึ้นอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์โดยจับคู่ Mega Ball กับตัวเลข 4 ใน 5 ตัว ซึ่งรวมถึงผู้ชนะ 31 รายที่เล่น Megaplier และได้รับ 20,000 ดอลลาร์และแจ็คพอต Mega Millions จะเปลี่ยนเป็นเงินสด 20 ล้านดอลลาร์หรือ 14.7 ล้านดอลลาร์สำหรับการจับรางวัลครั้งต่อไปในวันอังคาร

คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด
123 yesคาสิโน
คาสิโน ที่ดีที่สุด
คาสิโนufabet
คาสิโน ufabet

Florida Lottery – Winning Strategy According To Math


Last updated on January 2, 2021
Here is a guide for learning how to play the Illinois Lottery better. You will understand applied probability and combinatorial methods governing a truly random game. And you don’t need a math degree to understand the method.
A good thing to know, there’s a calculator that you can use to help understand your game better and be a smart lotto player.
Let’s begin, shall we?
Don’t use a statistical method
Statistics have for years been the way for many lotto players to understand the game of lottery. People look at the past results to determine hot numbers (frequently drawn) and cold numbers (seldom drawn).
While there is truth in this observation from a small number of draws, you could see that all the numbers in the field will converge in the same expected frequency as the number of draws gets larger and larger.
Most times, people alternatively use statistics and probability with the notion they are the same. Yet, statistics and probability are two different mathematical concepts we can use for dealing with problems.
A question could be either a statistical problem or a probability problem. To know what kind of problem it is and see how to solve it, we must assess our knowledge of the given facts. If the available data is inadequate to solve the problem, we resort to the statistical sampling method.
For example, if there are 100 socks in a drawer and we don’t know how many are black and how many white socks are there, we ask a statistical question:
What is the proportion of black and white socks in the drawer?
This type of question is not the case in the Illinois lottery.
Since the lottery has a finite structure, our knowledge of its composition is adequate. We know exactly that the Illinois Lotto 6/52 game comprises 26 low numbers (1 to 26) and 26 high numbers (27 to 52). And we know that there are 23 odd numbers and 22 even numbers in the Lucky Day Lotto 5/45 game.
Remember, statistical analysis is not necessary when a finite game is involved.
Now, if a statistical analysis doesn’t help, what does? Be ready to know in the next section.
How to play the Illinois lottery using combinatorics and probability
Many people believe that since the lottery is random, no strategy could help any player win. The truth, the very random nature of the lottery can help you play better through the use of probability and combinatorial analysis.
See my post The Winning Lottery Formula Based on Combinatorics and Probability Theory.
The image above appears pixelated because of the streaks and clusters as depicted by gray and white spaces. It shows the lottery’s behavior in a truly random draw, suggesting ways not to be mathematically wrong when you play the Illinois lottery.
See The Visual Analysis of a True Random Lottery with Deterministic Outcome.
Using mathematics, we can compute the combinatorial patterns according to the finite structure of the game. And we can use a probability formula for separating the good from the bad and the best from the worst combinations.
For example, we can ask a probability question such as:
What is the probability that the next winning combination will be composed of 3-low-odd-numbers and 3-low-even numbers?
And the answer will make you realize that a 1-2-3-4-5-6 combination must be avoided when playing a lottery game.
This method cannot be done accurately and precisely through statistical analysis.
Of course, it is impossible to predict the next winning combinations. Still, we can foretell the lottery’s overall outcome because a truly random game must follow the law of large numbers or LLN. See my post on how to win the Lottery.
What Is The Law Of Large Numbers Or LLN?
This probability theorem states that the average results from many trials should be close to the expected value.
There are combinatorial groups in the lottery that follows the frequency dictated by its probability with the increasing number of draws. I will give you lots of examples below.
But before we go to the details, we must define some words to prevent some confusion along the way as we delve into the mathematical method of winning in the Illinois lottery.
Numbers and combinations are not the same
Keep in mind that numbers and combinations are two different terms.
While you need to pick numbers to play the lotto, you have to complete the six numbers to win the Illinois lotto 6/52 game’s jackpot.
And you need to pick five numbers to win the Lucky Day Lotto 5/45 game.
In other words, you need a combination to win.
So, 3,15,27,39,49, and 51 are all different numbers. But when they are put together, they form the combination 3-15-27-39-49-51, which perfectly describes a 6-odd composition.
While each number may have the same attribute (for example, all balls from the urn have the same weight, the same size, and the same texture), combinations cannot be the same in characteristics. For example, some combinations may have consecutive numbers, and some don’t have.
Combinations can be grouped according to their composition. For example, we can separate those combinations with no even numbers (all numbers are odd numbers). We can separate those combinations with high numbers from those that are composed of all low numbers.
In short, combinations are not created equally.
The difference indicates that a lotto strategy exists. We will focus on this mathematical strategy by establishing the existence of inequality among combinations.
So as an Illinois lottery player, you are lucky because things are looking up.
All numbers and combinations have the same probability
As I have mentioned earlier, hot and cold numbers don’t exist in a random lotto game. According to the law of large numbers, those less frequently occurring numbers will catch up soon.
In short, each number will give you the same chance of winning. All numbers will converge in the same expected frequency given a large number of draws. That’s why statistical analysis of the previous results of the lottery is such a futile exercise.
And this means that we have no power to know what numbers will occur in the coming draw.
Now, like numbers, all combinations have the same probability. Even the notorious 1-2-3-4-5-6 combination has an equal chance as any other combination. The reason is that there’s only one way to win the jackpot.
So mathematically speaking, a probability value of 1/ 13,983,816 would make the chance of (1-2-3-4-5-6) occurring “almost impossible.”
But the same probability value stands for all other playable combinations in Illinois lotto 6/52.
The same holds for all combinations in the Lucky Day Lotto 5/45 game.
All combinations are subordinate to the same probability formula.
The most important thing to remember is that we have no power to manipulate probability calculation results.
But that doesn’t mean we’re hopeless.
If numbers and combinations are equally likely, what kind of strategy is available for Illinois lotto players?
The key is in your choice.
Surely as a lotto player, you have the power to make the right choice and be “wrong less” for the majority of the time.
You have to learn how not to be mathematically wrong.
Even though you can’t change the underlying probability and cannot beat the lottery’s odds, you can calculate all the possible scenarios and make the right decision based on the calculation.
How can we calculate and make the right decision? That’s the topic we will be discussing next.
Focus on the ratio and be wrong less
Many players are familiar with the concept of “equally possible” idealization that applies to all combinations. That’s true because, from a mathematical point of view, the probability 1/13,983,816 stands for all the playable combinations.
But this “equally possible” idealization leads lotto players to believe that a strategy doesn’t exist.
Most lotto players think that there’s no right or wrong way to play the lottery because the probability is the same across the number field.
That’s not true.
It seems to me that people forget the concept of odds.
Probability and odds are two different mathematical concepts. See my post Odds, Probability, and the Lottery. Probability refers to the likelihood that the combination you chose will match all the winning numbers of a lottery game. Here’s how we express probability:
On the other hand, odds refer to the ratio of you winning the game over losing in the game. And here’s how we express odds:
It is heartening to know that the entire lottery game consists of combinatorial groups. And each group has a different ratio of success to failure. Thus, your chosen odds will make a difference in your game strategy.
So being able to pick the best odds must be your goal if you want to get the best shot possible.
And by saying the best shot possible, that means choosing the best ratio of success to failure.
The calculation of odds is crucial for decision making. You can see exactly the many ways you will win and the many ways you will lose. You can calculate all the possible odds and choose the most favorable one.
While you cannot manipulate probability and cannot beat the odds, you have the power to choose better odds. Do not waste effort on things you cannot control. Math will help you focus on things you have control over.
Remember, your goal is to win the Illinois lottery, and the right thing to do is to get the best ratio of success to failure.
Now don’t forget that the only way to increase your chance of winning is to buy more tickets. But buying hundreds of tickets is useless if you’re making the wrong choices. Therefore, when you buy more tickets, make sure that you also get the best ratio of success to failure.
How do we know the best ratio?
We start with knowing the composition of the combination.
Composition matters. And composition is best explained using combinatorial patterns.
The importance of composition and combinatorial patterns
To win in a lottery game, the combination you have chosen must match some or all of the numbers drawn for that lottery game.
You win the jackpot prize if all the numbers in your combination match the drawn winning combination.
The combination is very important, and to have an effective combinatorial design, you must understand the lottery’s finite structure. Realize the relationship among these numbers when you put them together in a combination.
Let’s use the combination 2-4-6-8-10-12 as an example.
Notice that the combination consists of all even numbers and all the numbers are all low numbers.
This combination has a non-random characteristic.
You see, combinations can have different characteristics depending on the composition.
See the table below for other examples of characteristics for different combinations.
CombinationComposition1-2-25-26-37-38contains three sets of consecutive numbers1-2-3-41-42-43contains two sets of consecutive numbers20-23-25-26-27-29numbers are the 20s17-18-19-20-21-22contains straight consecutive numbers
These variations in the compositions divide an entire lottery game into combinatorial groups. And this composition study is best to describe combinatorial patterns.
Let me give you examples of how to apply the ratio of success to failure in the Illinois lottery concerning combinatorial patterns.
Applying the ratio of success to the Lotto 6/52 game
There are 230,230 ways to combine 6-low-0-high. And there are 20,128,290 ways to combine numbers using other combinatorial patterns. Therefore, a combination of this type is expected to occur approximately once out of 88 attempts you play the game. On the other hand, there are 6,760,000 ways to combine 3-low-3-high, and there are 13,598,520 ways to combine numbers the other way. Therefore, that gives you approximately 33 opportunities to match the winning combination out of 100 attempts that you play the lotto 6/52.
Notice the number of ways you will fail if you choose the 6-low patterns and compare it with the 3-low-3-high pattern. Obviously, the 3-low-3-high pattern gives you more ways to win and fewer ways to fail.
You see that the best choice of group is 3-high-3-low while the worst is 6-high-0-low.
Knowing which is best and worst makes the most out of your time and resources spent on playing Illinois lotto games.
Precise calculation is always better than mere “gut feeling.”
We can compute the possibilities and then analyze the various choices that can affect your success.
As shown in the above comparison of the ratio between two choices, it will not be ideal to play 6-low-0-high combinations like (1-2-3-4-5-6) or (2-4-6-8-10-12).
Applying the ratio of success to the Lucky Day Lotto 5/45 game
This time, let’s base our analysis using odd and even numbers.
There are 26,334 ways to combine 0-odd-5-even. And there are 1,195,425 ways to combine numbers using other combinatorial patterns. So, a combination from this group is expected to occur approximately once out of 46 attempts. On the other hand, there are 409,101 ways to combine 3-odd-2-even, and there are 812,658 ways to combine numbers that are not 3-odd-2-even. Therefore, that provides you with approximately 33 opportunities to match the winning combination out of 100 attempts that you play Lucky Day Lotto 5/45.
The table above shows that when the number of ways to win increases, the number of ways to fail decreases.
It means that when inequalities are involved, you will choose a more balanced combination because it offers more ways to win and less chance to fail. Right?
And that’s the power of using mathematics to know all the possibilities and thus make the right choice to lose less.
The strategy here is in the act of choice.
RememberYou cannot change the underlying probability and you cannot beat the lottery’s odds, but as a lotto player, you have the power to make the right choice. Even choosing not to play is a strategy by itself.
To win in the Illinois Lottery, you need to compute all the possible odds and pick the one that will give you the best winning ratio.
To further understand how composition matters and why it is so important for decision-making, let me discuss what you can do to improve your combination’s composition.
Choose a balanced odd and even numbers
Let’s group all numbers into odd and even groups for Lotto 6/52 game.
Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
The table above shows that an all-even and all-odd composition are the worst type of combinations to play in a lottery game.
As you see, there are more ways to combine 3-odd-3-even combinations. And therefore, you can make a reasonable expectation that the lottery draws will be dominated by 3-odd-3-even combinations. Because there are more ways to win, the number of ways you fail decreases. Therefore, a 3-odd-3-even combination gives you the best ratio of success to failure.
Next, let’s group the Lucky Day Lotto 5/45 game’s odd and even numbers:
Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45
Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44
If you want to make the most out of your time and money spent playing the Lucky Day Lotto 5/45 game, you will most definitely want to play for the odds that will give the best outcome.
Meaning, instead of picking a combination that will occur just once in 100 draws, you might as well play for a combination that has the highest number of occurrences in 100 draws.
In the Lucky Day Lotto 5/45, the (3-odd-2-even) and (2-odd-3-even) groups will always dominate the game as the number of draws gets larger and larger. And following the law of large numbers, this behavior is bound to continue at infinity.
RememberChoosing a 3-odd-2-even combination instead of 5-even (e.g., 2-4-6-8-10) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations have the same probability. The reason you shouldn’t choose 2-4-6-8-10 is that the 0-odd-5-even pattern has fewer ways to win and have more ways to fail. You should choose 3-odd-2-even because it offers you the best ratio of success to failure.
This probability analysis reinforces the method of choosing the best groups that will give you more opportunities to win and less chance to fail. That’s how important the ratio of success to failure to players of the Illinois lottery.
Have a balanced low and high numbers
To understand what high and low numbers are, let us group 52 numbers into two sets. The numbers in the first half are low, while the second-half numbers are the high numbers.
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
High = 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
A 6-low-0-high number combination contains all numbers picked from the first set.
And a 3-low-3-high combination contains three numbers from the first set and three numbers from the second set.
The 6-low-and-0-high patterns are examples of 1-2-3-4-5-6 combinations. And this is why straight combinations are such a worthless combination that every player of the Illinois lottery must avoid at all costs.
Since there are more 3-low-3-high numbers from the universe of 13 million combinations, it shows that the lotto 6/52 game tends to distribute the drawing of winning numbers across the entire number field.
Again, this inequality among combinatorial groups helps lotto players make the right choice most of the time. The same inequality answers why it’s possible to predict the Lotto game’s general outcome (to an extent). Of course, the same explanation stands for the Lucky Day Lotto 5/45 game.
The 1-2-3-4-5 combination may be notorious and popular but based on the table above; it’s not the worst one. The table shows that line 41-42-43-44-45 is the worst type of combination you can play in the Lucky Day Lotto 5/45 game since it follows the format of the 0-low-5-high group.
RememberChoosing a 3-low-2-high combination instead of a 5-low combination (e.g., 1-2-3-4-5) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations are equally likely. You should avoid 1-2-3-4-5 because a 5-low-0-high pattern has fewer ways to win and more ways to fail. I recommend choosing 3-odd-2-even because it offers the best ratio of success to failure.
The table above reinforces the benefits of calculating possibilities because you can see exactly how the whole lottery game performs as the draws continue to take place.
And when you know how the lottery behaves, you can plan your game ahead of time.
Now that you understand how odd-even and low-high patterns affect your decision, it’s time to delve into a more advanced strategy to apply to the Illinois lottery.
Enter Lotterycodex.
Use Lotterycodex to improve your game
Sometimes, two separate analyses contradict each other. And it is the case between low-high and odd-even probability analysis.
For example, under the odd-even analysis, the 1-2-3-4-5-6 combination is considered one of the best since it has a balanced mixture of odd/even numbers (3-even-3-odd mixture). But then we know that 1-2-3-4-5-6 is one of the worst according to low-high analysis.
We have to find a solution to this contradiction.
The solution is Lotterycodex patterns.
Lotterycodex can make an exact probability measurement and then tell you which choices are ideal and problematic. Lotterycodex is all about accuracy and precision.
It simplifies picking combinations incorporating both low-high and odd-even analysis in one combinatorial and probability analysis.
The combinatorial design applied to Illinois Lotto is composed of 4 sets from the 52 numbers. By dividing them into 4, we get:
Low-Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25
Low-Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
High-Odd = 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
High-Even = 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Based on these sets, we can measure why 1-2-3-4-5-6 is such a bad combination with no contradiction at all.
For the Lotto 6/52 game, there are 84 patterns in all. Again, not all patterns share the same odds, so you must choose the one that will yield the best success-to-failure ratio. Check out the image below.
For the Lucky Day Lotto 5/45 players, we will discuss Lotterycodex patterns later below in a separate section. For now, let me show the corresponding patterns for the Illinois Lotto 6/52 game:
Out of the 84 patterns, you will want to spend money only on the six best patterns and avoid the middle and the worst patterns. Otherwise, you will only waste your money away.
If you have been an Illinois Lottery player for some time now, you probably have played for the worst or middle patterns without being aware of it. With Lotterycodex, you are fully aware of what combinatorial patterns will work best in your game.
Lotterycodex can separate the good, the bad, the worst, and the best combinations in any lottery game. There is no room for assumptions. There is only a precise probability calculation for your guide in taking the best course of action when playing lottery games.
Forget the old lottery wheel systems
There are many kinds of lottery wheeling systems, such as:
The Full-wheeling system allows you to select more numbers. However, this is an expensive strategy because the more you choose, the more combinations you must purchase to maximize your win coverage.
The abbreviated and the filtered wheeling system still offers you a winning shot (despite the small prizes you could win) and are not as expensive to play as the full wheel system.
All the above lottery wheels work according to the traditional concepts of covering. These lottery wheeling systems could either make you spend more or win less.
Lotterycodex is here to solve that old system.
It works according to the principle of covering with probability theory to separate the good, bad, best, and worst combinations.
At the time of writing, the Lotterycodex calculator is the only lottery wheel that performs combinatorial and probability analysis in one system.
It will give you the ability to spend money wisely, as you will buy lotto tickets with a high ratio of success of winning the jackpot prize (not just small consolation prizes).
Lucky Day Lotto has the best odds
Considering all factors, it is the Lucky Day Lotto 5/45 that I recommend the most among the Illinois lottery games. It has the least odds. And it doesn’t require an extra ball to win the top prize, which makes it even more attractive.
Its prize payout is not as high as those from Powerball, Lotto 6/52, and Mega Millions. However, it is an attractive game to play, especially when lady luck blesses you to have a life-changing experience.
Now, if you play the Lucky Day Lotto 5/45 as a syndicate, winning is much easier.
It will be too difficult to predict which single pattern will make you win. Through the table above, you could be closer to finding the solution to the puzzle.
With one best pattern out of 56 patterns, it yields the ideal success-to-failure ratio.
The odds in a 6/52 lotto game are 1:20 million. The odds in the Lucky Day 5/45 lotto is 1:1.2 million. Therefore, the Lucky Day Lotto is about 17 times easier than Lotto 6/52 game.
But choosing the best game in Illinois is always a subjective matter.
We mention the power of knowing and making the right choice; here is where you exercise that power.
You should weigh in all criteria. Consider the prize payout, the extra ball (if any), and your budget for entertainment. After considering all the criteria, decide the optimal trade-off that you are willing to take.
Know the parameters of the game and decide based on those parameters. Know the pieces of mathematical information about each Illinois lottery game and make up your mind.
Predicting the results of the Illinois Lottery
The underlying probability is unchangeable. There is no way to beat the lottery odds. Yet, you can choose how to play to make the game worthwhile.
Matching a pattern will not make you win any prize. You need to understand and accept this.
But if you could visualize a lottery game much better, you will discern its future behavior, as dictated by the Law of Large Numbers. This probability method is far better than gathering the past drawn numbers and assuming which numbers are hot and cold.
Take, for example, patterns #1 and #84 in the 6/52 lotto game.
Pattern # 84 has a 0.0000842890 probability value. From this probability value, we can predict the results of the Lotto 6/52 game ahead of time. Plus, you can also see how …

Florida Lottery – Winning Strategy According To Math


Last updated on January 6, 2021
The Ohio Lottery distributes over $5.7 million in prizes every day. If you want to claim your possible share of this pot money, you have to be in it to win it. Do not simply play using your lucky numbers. Do you want to be one of its 350,000+ daily winners? Then prepare the best game plan.
Learn about how to use the power of math to achieve success, even if you hate math. Let’s start.
Don’t use statistics to analyze lotto game
It is hard to say when people started using statistics as a strategy. Supporters of this method analyze the lotto results from a specific duration (such as the previous 100 draws). This method supposedly allows them to determine the hot, cold, and warm numbers. From their observations, they predict which numbers will soon win.
It is possible that what they analyze from the past 100 draws is correct, but this strategy has loopholes. One loophole is that 100 draws are not sufficient sample data to analyze, given that there are thousands to millions of possible combinations in a particular lotto game. Their observation from 100 draws will definitely change with a substantial increase in the number of draws.
When trying to answer a problem, the first thing to do is analyze its nature and the available data to pick the most appropriate method to deal with it.
Suppose we have a box containing 20 balls you can’t see. The only information you know is that there are yellow, cyan, green, and gray marbles. You do not know how many balls there are for each color.
We can say that any question you ask is statistical. Thus, we could only surmise the composition of the balls in the box through sampling.
If we know how many balls there are for each color, such as 6 yellow, 6 cyan, 5 gray, and 3 green; thus, we could ask probabilistic questions.
In the same manner, we know how many numbers there are in a particular lotto game. Thus, the lottery is probabilistic instead of statistical. For example, the 6/49 lotto has 49 balls, and the 5/45 lotto has 45 balls.
Instead of a statistical question, we could ask a probabilistic question.
What is the probability that tomorrow’s draw results are 1-2-3-4-5-6? Or what is the probability that the winning combination has 3-low-odd and 3-low-even numbers?
Probability theory is the one that will help you become a better lottery player.
But aside from probability theory, other mathematical concepts can improve probability analysis, such as combinatorics and the law of large numbers.
With the lottery being random and having a finite number set (per specific game), we have adequate knowledge to calculate the probability of combinations and get the best possible shot to win the game.
This truly random nature of the lottery guarantees the precision of any performed mathematical calculation, based on the law of large numbers. Probability, together with combinatorics, will provide you with an accurate prediction so you will not shoot your arrow without a precise aim.
This is the same image you have seen in our previous article, A Visual Analysis of a Truly Random Lottery with a Deterministic Outcome. You could revisit and reread this post to understand more about computer simulations to analyze the lottery’s randomness.
Now, to ease your worries about some mathematical names and concepts I just mentioned, let me first provide you with their brief description. You will learn more about them as we continue our discussion.
Probability describes how likely an event (a combination in terms of the lottery) will occur.Combinatorics is the field of mathematics used as a primary basis of lottery mathematics.Law of large numbers or LLN states that with adequate trials, the actual results always converge on the expected theoretical outcomes.
Read The Winning Lottery Formula Based on Combinatorics and Probability to access more information.
Get a calculator to get you going in the right direction
To increase your chances of winning a game in the Ohio lottery, the only logical way is to buy more lottery tickets (of different combinations). This refers to the covering principle that eliminates concerns on hot and cold numbers or lucky and unlucky numbers.
Covering helps you trap the winning numbers. Choose as many numbers as you can and play every unique combination from your selection.
To take advantage of this covering strategy, you will need to use a computer program more commonly known as a lottery wheel.
There are many kinds of lottery wheels, and each has its own advantages and disadvantages. Below are some of them.
Full Wheel enables you to select more numbers. Choosing System 7 allows you to select 7 numbers. In a pick-5 lotto game, for instance, picking 7 numbers will create 21 possible combinations. The disadvantage of full wheels is the high cost of playing. Picking more numbers results in more combinations. More combinations mean buying more tickets to maximize your covering. If you pick 10 numbers, the total combinations will be 252. If you have 12 numbers, there will be 792 combinations.The minimal-type wheel or abbreviated wheel offers an economical solution but provides what seems to be consolation prizes. Satisfy a particular condition, and you have a guaranteed win from a minimum number of tickets. For instance, your selection contains all the winning numbers; you win a small amount. However, the trade-off here is the decreased probability of winning the jackpot. It moves you away from achieving your primary goal, which is to hit the jackpot.
If neither type of wheels work, what you need is a lottery wheel that uses probability and combinatorics. This wheel is the Lotterycodex calculator. Through this new lottery wheel, you can play at a minimal cost while playing with a better success to failure ratio of winning the grand prize (not just the consolation prize).
I will give you examples of how the calculator analyzes the games in the Ohio lottery.
But before that, you should first know the difference between numbers and combinations.
Know the difference between numbers and combinations
The first thing a player must know is the difference between a number and a combination to play the lottery. The image below shows this. Each ball in a lottery drum denotes each number in a particular lottery game. The combination is the set of numbers you will choose to play.
For example, in a 6/49 game, there are 49 numbers to choose from (1-49) to create your combination of 6 numbers. This knowledge of numbers and combination is the basic foundation for learning about their probability and odds that affect your chances of winning the jackpot.
Now that you know the difference let’s go deeper into the discussion of probability theory.
Let’s begin with the notorious 1-2-3-4-5-6 combination.
The 1-2-3-4-5-6 combination has the same winning probability as any other one
Each number and combination has the same probability of being drawn in the game. According to the law of large numbers, every number will converge in the same probability value when there is a huge draw size.
There will also be just one winning combination after the draw. Thus, there is only one way of winning the jackpot. To express this mathematically, we use the probability formula shown below.
In a classic 6/49 game, the combination 1-2-3-4-5-6 has an equal probability of getting drawn as the rest of 13,983,815 combinations. The same principle applies to Lucky for Life 5/48 and the Rolling Cash 5/39 games.
Knowing this, you might be ready to believe that there really is no other way to win except to pray harder for your lucky stars to shine brightly and grant your wish. However, while there is really nothing bad about praying, it is better to combine mathematical strategy with your unwavering faith.
So a mathematical strategy involves understanding the type of combination in a lottery game. Combinations are not created equally.
That said, let’s discuss now how your choice of combination could make or break your success.
The ratio of success to failure
A combination has composition. You can describe it according to the characteristics of the numbers it contains. Look at the examples in the image below.
This composition of every combination is what you should take advantage of.
From our discussion above, you know that every number and every combination has the same probability. But probability differs from odds. Knowing the difference lets you understand the game better and devise a good game plan.
From earlier discussion, probability measures how likely something is to happen. In a lottery, the probability is equal to the number of times a certain combination will get drawn divided by the total number of combinations.
Odds refer to the number an event will occur over the number an event will not occur. In the lottery, “odds” are the ratio of success to failure. The formula in the image below best represents this.
Let us say you will play in the classic 6/49 game. You will most likely not feel confident to play the combination 1-2-3-4-5-6, although you know that this has the same probability as other combinations. This is your logic telling you to be wary. Yet, if you fully understand the lottery’s mathematical laws, you know that such straight and sequential combinations are improbable events that might happen.
In a 6/49 game, you know that a combinatorial pattern could have all six numbers as odd or even. It can have 1-odd and 5-even numbers or 5-odd and 1-even. You can also pick 4-odd and 2-even numbers or 2-odd and 4-even numbers. A combination may also have 3-odd and 3-even numbers.
Using probability theory, we can distinguish which group of combinations is the best and the worst. Let us analyze the image above. This applies to 6/49 games like the Classic Lotto of Ohio Lottery.
Out of the 13,983,816 total combinations in a 6/49 game, the 6-odd combinations can give you 177,100 ways to win and 13,806,716 ways to fail. The probability of this combination (computing using the probability formula) is 0.012665 (rounded off). Thus, the expected occurrence of a 6-odd combination in every 100 draws of a 6/49 game is 1. This means that this type of combination will only occur once every 100 draws.
The same process applies when you want to determine the probability and estimated occurrence in 100 draws of other patterns. Therefore, the combination with the highest estimated occurrence in 100 draws is one with 3-odd and 3-even numbers in its composition.
Between a 6-odd and 3-odd-3-even combination, you are better off playing for the latter. Making a 4-odd-2-even pattern with 1,275,120 possible combinations has the expected occurrence of 25 in every 100 draws. Hence, this is the second to the best pattern you can use when choosing numbers to form a combination.
For the 3-odd-3-even combinations, there are 4,655,200 ways to win and 9,328,616 ways you could lose. The 6-odd combination offers 177,100 ways of winning and 13,806,716 ways of losing. You clearly have fewer ways of losing with a balanced combination of 3-odd-3-even than all 6 odd numbers.
This should make us realize that while we have no power in controlling the probability of winning, we can choose an action that will give us the best ratio of success to failure. Use this knowledge to choose combinations that will help you win and keep you from wasting money.
To develop a mathematical strategy for playing the lottery, you must choose the best ratio of success to failure. Thus, math is the only means that can show you what your options are. This is far more reliable than the lucky numbers on your astrological predictions or the supposed hot and cold numbers from past draw results.
The image above summarizes the best and the worst choices you can make when playing a 6/49 lottery game.
RememberAvoiding combinations such as 1-2-3-4-5-6 and choosing 3-low-3-high (e.g., 2-13-24-37-35-46) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations have the same probability.BUT, you have the power to know how not to be mathematically wrong when playing the lottery.Choosing all low numbers will provide you with fewer ways to win and more ways to fail. Choosing a 3-low-3-high combination will give you more ways to win and less chance to fail.Clearly, the strategy is in the act of choosing the best ratio of success to failure.

Ratio analysis in the Lucky for Life game
In this game, there are 1,712,304 total combinations. The table below compares the respective ratio of success to the failure of the 0-odd-5-even and 3-odd-2-even pattern.
Using the pattern 0-odd-5-even, there are 42,504 ways to win and 1,669,800 ways to lose. The 3-odd-2-even pattern gives you 558,624 ways to win and 1,153,680 ways to lose. In every 100 draws, the 0-odd-5-even pattern will occur only twice, while the 3-odd-2-even pattern will occur 33 times. Thus, the 3-odd-2-even pattern gives the best ratio of success to failure, while the 0-odd-5-even pattern is the worst combination you could use.
Ratio analysis in the Rolling Cash 5
There are 575,757 combinations in this game.
When making a game plan for the 5/39 game like Rolling Cash 5, a mathematical strategy you can practically implement is to choose numbers using the pattern 3-odd-2-even. This offers the best ratio of success to failure. You can expect such a pattern to occur 34 times in every 100 draws.
If you do not want to flush your money down the drain, then avoid using 0-odd-5-even combinations. This is the worst choice out of all odd-even combinations for this game because it gives 11,628 ways to win and 564,129 ways to fail.
Math calculation provides you with a strategy for making correct choices.
For game analysis on Powerball, you may visit How to Win the US Powerball 5/69, According to Math.
Please read How to Win the U.S. Mega Millions 5/70 According To Math to understand Mega Millions.
The things we just discussed above are only an introduction to combinatorial patterns where we looked at how the composition of a combination affects the ratio of success to failure.
The following section will cover combinatorial patterns in more detail.
Odd-even analysis for 6/49, 5/48, and 5/39 games
From the introduction above on combinatorial patterns, you see that a combination could have odd and even number composition.
For the Classic Lotto, choosing either 6-odd-0-even or 0-odd-6-even patterns will turn the same expected number of occurrences, although their respective probabilities are slightly different.
The second to the worst pattern you could use is a 1-odd-5-even combination with expected 8 occurrences in 100 draws. It would help if you also avoid the 5-odd-1-even combination because it can only occur 9 times.
The balanced 3-odd-3-even combination is the best, but it pays to know that it is also good to use the 2-odd-4-even or 4-odd-2-even combination because you can expect them to match the winning numbers 23 and 25 times, respectively.
Next, let’s talk about the 5/48 game.
Out of the 1,712,304 combinations, a 5-odd-0-even or 0-odd-5-even pattern will give you 42,504 ways to win and 1,669,800 ways to fail. You only get 2 likely chances every 100 draws to get the jackpot with this pattern.
The 4-odd-1-even or 1-odd-4-even pattern each offers 255,024 ways to win and 1,457,280 to lose. You may match the winning combination 15 times every 100 draws.
The best mathematical strategy to use when playing the Lucky for Life game is to add 3-odd-2-even or 2-odd-even numbers in your lotto ticket. This offers the best ratio of success to failure. You have 558,624 ways to win and 1,153,680 to lose.
RememberThere is no difference in terms of probability whether you choose a 5-even or a 3-odd-2-even combination. Yet, it makes a significant difference to choose 3-odd-2-even instead of 5-even because of the former’s higher ratio of success to failure than the latter. In comparison, you have 213,656 ways to lose with the 3-odd-2-even and 318,444 ways to lose with 5-odd.
Next, let’s analyze the 5/39 game.
When playing Rolling Cash 5, keep in mind the hints offered by the table below.
The best combinatorial pattern to use when marking your number on a lotto ticket is 3-odd-2-even because you could match the winning combination 34 times in every 100 draws. You have 194,940 ways to win and 380,817 ways to fail.
The second best option is a 2-odd-3-even combination with 32 times expected occurrence in 100 draws. If there is a pattern you must avoid, it is the 0-odd-5-even combination because you have the highest 564,129 chances of losing in the game.
Low-high analysis for 6/49, 5/48, and 5/39 games
Using combinatorial patterns as a mathematical strategy for playing the lottery, do not incapacitate your success ratio by paying attention only using a balanced combination of odd and even numbers. The numbers in a lottery game may also be high or low.
In the Classic Lotto, for instance, we can divide all the balls into two groups.
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
High = 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
Just as odd and even numbers can affect a combination’s composition, high and low numbers also matter.
In the Classic Lotto, a 3-low-3-high pattern will yield the best ratio of success to failure. It offers the highest number of ways to win at 4,655,200 and the least number of ways to lose at 9,328,616. Your chosen combination using this pattern may occur 33 times out of 100 draws.
It is tough to accept that 9,328,616 is the ‘least’ number of ways to lose because it is still ‘millions.’ Yet, when you look at other low-high patterns for Classic Lotto, you will agree without a doubt. The 0-low-6-high pattern, for example, has the worst odds, giving you 134,596 ways to win and 13,849,220 ways to lose. This pattern may occur only once in every 100 draws. You can see the best and the worst low-high choices for Classic Lotto in the table below.
Next, let’s analyze the 5/48 game.
In the Lucky for Life lottery, we also divide the 48 balls into two groups to get high and low sets.
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
High = 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
You could choose all 5 numbers from the low set or all 5 from the high set to experience 42,504 ways of winning. However, do not think you are making a wonderful decision when you do this because this pattern will only occur twice every 100 draws.
Pick 4 from the low set and 1 from the high set or 1 from the low set, and 5 from the high set. Either combination pattern will increase the expected occurrence to 15 in every 100 draws. This is better than getting only two expected occurrences.
Incidentally, you can make the best decision when you implement the 3-low-2-high or 2-low-3-high pattern. This offers 558,624 ways of winning or expected occurrence of 33 times in 100 draws.
The image above shows the best and the worst choices you can make when picking your combination for the Lucky for Life game.
In the Rolling Cash 5/39, the two sets of numbers are
Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
High = 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
This table above compares every combinatorial pattern of low and high numbers for a 5/39 game. The pattern with the highest probability of 0.3386 is a 3-low-2-high combination that offers 194,940 ways of winning, although you could lose in 380,817 ways.
Still, this 3-low-2-high pattern remains the best shot for you in terms of low-high combination since a 2-low-3-high pattern has a slightly lower expected occurrence of 32 times in every 100 draws. When playing Rolling Cash 5, be wary not to choose pure low numbers or pure high numbers.
The importance of Lotterycodex patterns
Remember the 1-2-3-4-5-6 combination? In terms of odd-even analysis, you may consider this as one of the best combinations. Yet, it instantly fails the low-high analysis because all numbers are from the low set only.
You can see that there is a contradiction between low-high and odd-even analysis. The solution to this contradiction is to combine the two analyses into one combinatorial calculus.
In a Lotterycodex combinatorial design, the Classic Lotto will have the following number sets:
These are the four sets from which you must choose your numbers. From the combinatorial patterns that this lottery calculator will give you, you can see the best ones separated from the worst ones. We call these Lotterycodex patterns, guiding you in selecting the combinations you will play in the game.
Does your daily horoscope tell that today’s lucky number is 13, so you wish to add it to your game? There is really no solid guarantee that the number in your daily astrological prediction will bring you luck. Yet, the good thing here is that you may enter them as one number from the number sets. You could even enter your birth date or your vital statistics if you like. The calculator will perform precise computations based on the numbers you selected.
Let us look at the combinatorial patterns for the three Ohio Lottery draw games.
Patterns for Classic Lotto
There are 84 patterns for a 6/49 lottery. Yet, only 3 patterns are ideal to use. Using pattern #84 or #58 will take you far away from winning the jackpot. Based on the table below, it is quite obvious that the calculator allows you to know which combinations have the lowest and the highest ratio of success.
Playing the Classic Lotto using pattern #21 is not a smart decision. You will only end up wasting money unnecessarily. This could only occur 29 times in every 2000 draws or 74 times in every 5000 draws.
The best patterns to use when playing are patterns #1, #2, and #3. Pattern #1, for example, has the highest success ratio. Thus, it could match the winning combination in the 106 times it may occur in 2000 draws or 265 times in 5000 draws.
The patterns expand your horizon so that you could have a preview of the lottery’s future games, and you don’t need statistical analysis to achieve such precision and accuracy. Thus, you have a better gaming advantage than other players using traditional lottery playing methods.
Patterns for Lucky For Life
There are 56 patterns for the Lucky for Life Ohio Lottery, and only 4 of them can give the best results. It would not be helpful to use pattern #53 since it is one of the worst patterns for a 5/48 lottery. Its expected occurrence is just once in every 2000 draws and twice in every 5000 draws.
Pattern # 1 is one of the best patterns. You may be the jackpot winner in the 133 times it can occur in 2000 draws or 333 times in 5000 draws. Without this analysis, you are unaware that you are wasting money on useless combinations.
Patterns for Rolling Cash 5
Like the 5/48 lottery, a 5/39 game also has 56 patterns, but there are only 3 best to use. Through the patterns shown above, you realize that it is not worth spending money on pattern #35. Its expected frequency in 2000 draws is only 15 times and 38 times in 5000 draws.
Meanwhile, you have better hope with pattern # 11 as a middle pattern. It could occur 56 times in 2000 draws and 141 in 5000 draws. The best choice is pattern #1, #2, or #3. When you place your money on pattern #1, you have a high chance of being the jackpot winner in the 141 times it could occur in 2000 draws. You could win the jackpot in one of the 352 times in 5000 draws.
Join or start a syndicate
A lottery syndicate, as you could read from “An Introduction to Lottery Syndicate,” involves a group of lottery players pooling their resources to buy more tickets and agreeing to share among themselves (based on each member’s support amount) whatever prize they win.
It is worth mentioning again that purchasing more tickets means more covering. Playing the lottery …

Load More